Bảng mức trợ cấp thương tật đối với thương binh

0
252

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Mức chuẩn: 1.318.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

STT Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp
1 21% 888.000
2 22% 931.000
3 23% 971.000
4 24% 1.014.000
5 25% 1.057.000
6 26% 1.098.000
7 27% 1.139.000
8 28% 1.184.000
9 29% 1.224.000
10 30% 1.268.000
11 31% 1.310.000
12 32% 1.352.000
13 33% 1.394.000
14 34% 1.436.000
15 35% 1.481.000
16 36% 1.521.000
17 37% 1.562.000
18 38% 1.606.000
19 39% 1.649.000
20 40% 1.689.000
21 41% 1.733.000
22 42% 1.774.000
23 43% 1.815.000
24 44% 1.859.000
25 45% 1.901.000
26 46% 1.943.000
21 47% 1.985.000
28 48% 2.027.000
29 49% 2.071.000
30 50% 2.111.000
31 51% 2.156.000
32 52% 2.197.000
33 53% 2.238.000
34 54% 2.281.000
35 55% 2.324.000
36 56% 2.367.000
37 57% 2.407.000
38 58% 2.451.000
39 59% 2.494.000
40 60% 2.535.000
41 61% 2.576.000
42 62% 2.620.000
43 63% 2.660.000
44 64% 2.704.000
45 65% 2.746.000
46 66% 2.789.000
47 67% 2.830.000
48 68% 2.873.000
49 69% 2.916.000
50 70% 2.957.000
51 71% 2.998.000
52 72% 3.042.000
53 73% 3.086.000
54 74% 3.126.000
55 75% 3.170.000
56 76% 3.211.000
57 77% 3.254.000
58 78% 3.295.000
59 79% 3.337.000
60 80% 3.379.000
61 81% 3.421.000
62 82% 3.465.000
63 83% 3.508.000
64 84% 3.548.000
65 85% 3.592.000
66 86% 3.633.000
67 87% 3.674.000
68 88% 3.717.000
69 89% 3.761.000
70 90% 3.804.000
71 91% 3.844.000
72 92% 3.886.000
73 93% 3.930.000
74 94% 3.970.000
75 95% 4.014.000
76 96% 4.056.000
77 97% 4.096.000
78 98% 4.141.000
79 99% 4.183.000
80 100% 4.226.000

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật hình sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây