Tất tần tật về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành mới nhất

0
101

Xu hướng của các doanh nghiệp đầu tư vào ngành du lịch ngày càng phát triển. Ngoài việc chú ý đến khả năng cung cấp và chất lượng dịch vụ các công ty cũng phải chú ý đến các thủ tục tố tụng tư pháp liên quan đến hoạt động này bao gồm các thủ tục cấp phép cho các dịch vụ du lịch.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì?

Như chúng ta đã biết du lịch là tập hợp các hoạt động liên quan đến việc đi lại của một người ra ngoài nơi ở thông thường trong thời gian nhiều nhất là 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng giải trí tìm hiểu khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với các mục đích hợp pháp khác.

Việc kinh doanh dịch vụ du lịch được định nghĩa tại Mục 9 Mục 3 của Luật Du lịch 2017 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018). Theo đó:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng án và vận hành một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Xem thêm: Cơ sở lưu trú du lịch

Theo đó sản phẩm lữ hành có những đặc điểm sau:

Sản phẩm lữ hành có tính chất tổng hợp: sản phẩm lữ hành là tổng hợp của nhiều dịch vụ như dịch vụ vận tải dịch vụ lưu trú. sự phục hồi … của các nhà sản xuất riêng lẻ trong một sản phẩm hoàn toàn mới. Sản phẩm du lịch là tổ chức tour (du lịch trọn gói) hoặc tiệc khách hàng phải thanh toán trọn gói dịch vụ trong chương trình du lịch trước khi đi du lịch.

Sản phẩm du lịch không đồng nhất giữa các thời điểm cung ứng vì chất lượng của dịch vụ phụ thuộc vào tâm lý và trạng thái tình cảm của người cung cấp dịch vụ và người tiếp nhận. Nhưng những yếu tố này thay đổi và bị ảnh hưởng ởi nhiều yếu tố ở những thời điểm khác nhau.

Sản phẩm du lịch bao gồm các hoạt động diễn ra theo một quy trình hoàn chỉnh từ khi khách được đón theo yêu cầu cho đến khi khách trở về điểm khởi hành bao gồm:

Các hoạt động nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại vui chơi tham quan.

Các hoạt động nhằm đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của du khách như vận chuyển ăn ở an ninh …

Không giống như các ngành sản xuất vật chất khác sản phẩm du lịch không thể lưu kho nhập kho giá thành sản phẩm du lịch rất linh hoạt.

Các gói du lịch được coi là sản phẩm tiêu biểu của ngành du lịch. Một chuyến đi có tổ chức có thể được thực hiện nhiều lần vào những thời điểm khác nhau.

Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về khái niệm kinh doanh dịch vụ lữ hành. Để hiểu chi tiết hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo Luật Du lịch 2017.

Cần thỏa mãn điều kiện gì để được kinh doanh dịch vụ lữ hành?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thương mại dịch vụ du lịch là xây dựng án và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Theo đó các điều kiện của dịch vụ du lịch được quy định tại Mục 31 của Đạo luật Du lịch năm 2017 với nội dung sau:

Điều kiện cho Dịch vụ Du lịch Quốc gia:

Karma được thành lập theo Đạo luật Kinh doanh Đạo luật.;

Ký quỹ trong các dịch vụ du lịch quốc gia tại ngân hàng;

Businessmen dịch vụ du lịch phải tốt nghiệp trung gian và cao hơn trong lĩnh vực du lịch; Trường hợp tốt nghiệp hoặc nhiều hơn trong các đặc sản khác phải có giấy chứng nhận hoạt động du lịch trong nhà.

Điều kiện của các dịch vụ du lịch quốc tế bao gồm:

là công ty thành lập theo Đạo luật kinh doanh;

Kiểm tra dịch vụ du lịch quốc tế trong dịch vụ ngân hàng;

Kinh doanh dịch vụ du lịch phải tốt nghiệp đại học hoặc tăng du lịch; Trường hợp tốt nghiệp hoặc chuyên môn cao cấp phải có giấy chứng nhận quản lý du lịch quốc tế.

công ty đáp ứng các điều kiện trên sẽ được cấp giấy phép cho các dịch vụ du lịch quốc gia hoặc giấy phép kinh doanh cho các dịch vụ du lịch quốc tế dựa trên dịch vụ du lịch ạn muốn làm kinh doanh.

Phí đánh giá cho cấp phép dịch vụ du lịch quốc tế giấy phép dịch vụ du lịch quốc gia được thực hiện theo Đạo luật lệ phí và chi phí.

Chính phủ nên chi tiết việc ký kết dịch vụ quản lý dịch vụ du lịch như sau:

quỹ doanh nghiệp trên các dịch vụ du lịch quốc gia: 100.000.000 (một trăm triệu).

Kinh doanh cấp thương mại quốc tế:

Kinh doanh du lịch cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam: 250 triệu (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

Dịch vụ du lịch cho khách du lịch ở nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

Công ty du lịch dành cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam và khách du lịch ở nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Giải quyết chi tiết về khách du lịch chịu trách nhiệm về dịch vụ du lịch; Nội dung đào tạo chuyển đổi xem xét và cấp giấy chứng nhận du lịch quốc gia và hoạt động quản lý du lịch quốc tế.

Xem thêm: Tình hình kinh doanh khách sạn hiện nay

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

  • Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Theo quy định tại Khoản 1 Mục 32 Luật Du lịch hồ sơ gồm có:

Đơn đăng ký để được ủy quyền cung cấp dịch vụ du lịch trong nước.

Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Chứng chỉ tiền gửi công ty kinh doanh dịch vụ du lịch.
Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành và người đứng đầu công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ nghiệp vụ du lịch nội địa của người quản lý kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  • Dịch vụ Lữ hành Đơn xin Giấy phép Thương mại Quốc tế Gói

Theo Khoản 1 Mục 33 của Luật Du lịch một gói ao gồm:

Đơn xin Giấy phép Thương mại Quốc tế Dịch vụ Lữ hành.

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có liên quan cấp.

Chứng chỉ tiền gửi công ty kinh doanh dịch vụ du lịch.
Bản sao có chứng thực quyết định ổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành và người đứng đầu công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bản sao có chứng thực văn ằng hoặc chứng chỉ nghiệp vụ du lịch nội địa của người quản lý kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Xem thêm: Kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cơ quan nào có thẩm quyền xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đối với giấy phép trong các dịch vụ du lịch quốc gia các cơ quan có thẩm quyền của giấy phép là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi các công ty có trụ sở.

Đối với giấy phép thương mại cho các dịch vụ du lịch quốc tế các cơ quan cấp phép là Tổng cục Du lịch tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép kinh doanh lư hành

Bước 1. Các công ty yêu cầu giấy phép dịch vụ du lịch cho các dịch vụ du lịch để trả 01 ộ tập tin cho cơ quan chức năng được ủy quyền. Giám đốc nhận ứng viên và đánh giá đầy đủ và hợp lệ về tài liệu:

Nếu tệp đầy đủ và hợp lệ hãy viết biên lai và kết quả.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì phải trả lại công ty và hướng dẫn để công ty hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 2: Cơ quan có trách nhiệm xử lý yêu cầu xử lý yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Công ty nhận kết quả giải quyết theo lịch hẹn.

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hết bao nhiêu tiền?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Khi nộp đơn xin giấy phép trao đổi dịch vụ du lịch các công ty phải trả phí đánh giá và giấy phép theo quy định của Thông tư 3/3/2018 TTBTC quy định phí đánh giá cho các hoạt động du lịch quốc tế TRIP quốc gia; đánh giá thẻ hướng dẫn; Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của các công ty du lịch nước ngoài. Cụ thể hơn:

Phí đánh giá với mức: 3.000.000 đồng giấy phép.
Phí với mức: 3.000.000 đồng giấy phép.

Do đó để đảm ảo tính hợp pháp của dịch vụ du lịch các công ty nên chú ý đến đơn xin cấp phép cho các dịch vụ du lịch thương mại theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây