Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa mới nhất năm 2022

0
98

Bài viết cung cấp thông tin và dịch vụ để yêu cầu giấy phép du lịch thương mại và thủ tục đăng ký cho giấy phép và giấy phép du lịch quốc gia trong các hoạt động du lịch. Du lịch Việt Nam trong những năm gần đây được phát triển mạnh mẽ ởi sự gia tăng mạnh mẽ của các công ty du lịch quốc tế và quốc gia. Việc tạo ra các công ty du lịch phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Đạo luật.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Khái niệm

Công ty du lịch là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập. Nó đã được thiết lập và có lợi nhuận bằng phương thức giao dịch; Chữ ký của hợp đồng du lịch hoặc tổ chức thực hiện các chương trình du lịch trọn gói cho các hoạt động du lịch.

Việc nộp hồ sơ của các công ty là số lượng công ty để thực hiện các nghĩa vụ nộp đơn khi có ý định thiết lập các ngành nghề hợp pháp quản lý số tiền đặt cọc. Luật quy định các trường hợp sử dụng khoản tiền gửi này trong thực tế.

Xem thêm: Cơ sở lưu trú du lịch

Mức độ tiền gửi và phương thức hoạt động du lịch trong

 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 đồng.
 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

– Kinh doanh du lịch cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam: 250 000 000 đồng;

– Dịch vụ du lịch cho khách du lịch ở nước ngoài: 500.000.000 đồng;

– Dịch vụ du lịch cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam; Khách du lịch ở nước ngoài: 500.000.000 đồng.

Công ty thực hiện thuyết tát tại Việt Nam Đồng trong các ngân hàng thương mại; Ngân hàng hợp tác hoặc chi nhánh của Ngân hàng nước ngoài thành lập; Hoạt động tại Việt Nam; Tận dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa các công ty và ngân hàng để gửi tiền. Tiền gửi phải được duy trì trong thời gian dịch vụ du lịch.

Xem thêm: Tình hình kinh doanh khách sạn hiện nay

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bên cạnh yêu cầu về hồ sơ công ty còn phải đáp ứng các điều kiện về vốn đăng ký số hướng dẫn viên du lịch quốc tế v.v. để có thể kinh doanh trong lĩnh vực này. Cụ thể:

 • Vốn điều lệ vượt quá 250.000.000 đồng khi một công ty kinh doanh lữ hành quốc tế để thu hút khách du lịch vào Việt Nam.
 • Vốn đăng ký trên 500.000.000 VND khi một công ty đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài.
 • Đặc iệt công ty phải viện dẫn luật điều chỉnh hoạt động lữ hành trong Luật Du lịch liên quan đến việc đăng ký công ty.
 • Cam kết chỉ thương lượng trong các ngành công nghiệp có điều kiện tại cuộc họp các quy định pháp lý.
 • Công ty có vốn nước ngoài chỉ được thành lập dưới dạng liên doanh cho ngành du lịch.

Điều kiện nộp đơn xin giấy phép du lịch quốc gia

Công ty quốc tế trong các công ty du lịch quốc tế cho các công ty đầu tư nước ngoài

 • Dưới hình thức liên doanh hoặc các hình thức khác thích nghi với quy hoạch các quy tắc của pháp luật; Các điều ước quốc tế rằng Việt Nam là một thành viên.
 • Với kế hoạch kinh doanh du lịch; Có các chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế dựa trên phạm vi kinh doanh như một “công ty du lịch cho khách du lịch tại Việt Nam”.
 • Người vận hành có ít nhất 4 năm đi du lịch trong lĩnh vực du lịch. Thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch được xác định bởi tổng thời gian làm việc là:

+ Quản lý các hoạt động du lịch;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Quảng bá và thúc đẩy du lịch;

+ Xây dựng và quản lý các chương trình du lịch;

+ hHọc tập và dạy rất nhiều chuyến đi và du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch được xác định bởi chứng nhận của cơ quan; cơ quan;Công ty nơi người này làm việc; Các tài liệu hợp lệ được xác nhận khác.

 • Có ít nhất 3 hướng dẫn được cấp cho các thẻ hướng dẫn du lịch quốc tế.
 • Có một khoản tiền gửi theo quy định của chính phủ.

Du lịch quốc tế cho các công ty trong nước

Có kế hoạch kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch phục vụ khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh bao gồm:

– Kinh doanh du lịch lữ hành cho khách du lịch vào Việt Nam;

– Kinh doanh du lịch lữ hành cho khách du lịch ra nước ngoài;

– Công ty du lịch phục vụ khách du lịch vào Việt Nam và khách khởi hành ra nước ngoài.

Người điều hành có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch. Thời gian làm việc trong ngành lữ hành được xác định bằng tổng thời gian đã làm việc trực tiếp trong:

– Quản lý kinh doanh lữ hành;

– Hướng dẫn du lịch;

– Quảng cáo và xúc tiến du lịch;

– Xây dựng và điều hành các chương trình du lịch;

– Nghiên cứu giáo dục về du lịch hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong ngành du lịch được xác định bằng chứng nhận của cơ quan; cơ quan; Công ty nơi người đó đã làm việc hoặc đã làm việc; các tài liệu hợp lệ khác để được xác nhận.

– Ít nhất 3 hướng dẫn nhận thẻ hướng dẫn du lịch quốc tế.

– Có một khoản tiền gửi theo quy định của chính phủ.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa

– Giấy phép du lịch tại nhà đã đăng ký với đăng ký các cơ quan có thẩm quyền

– Có kế hoạch kinh doanh du lịch nội địa; Có một chương trình du lịch cho khách du lịch quốc gia.

– Người vận hành có ít nhất 3 năm đi du lịch trong lĩnh vực du lịch. Thời gian làm việc trong ngành lữ hành được xác định bằng tổng thời gian đã làm việc trực tiếp trong:

 • Quản lý kinh doanh lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Quảng cáo và xúc tiến du lịch;
 • Xây dựng và điều hành các chương trình du lịch;
 • Nghiên cứu và giáo dục du lịch hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong ngành du lịch được xác định bằng chứng nhận của cơ quan; cơ quan; Công ty nơi người đó đã làm việc hoặc đã làm việc; các tài liệu hợp lệ khác để được xác nhận.

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Thủ tục cấp cấp lại thể bảo hiểm y tế online chi tiết Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Thủ tục cấp cấp lại thể bảo hiểm y tế online chi tiết
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đơn Xin Giấy phép Kinh doanh Lữ hành Nội địa

 • Đơn Xin Giấy phép Kinh doanh Lữ hành Nội địa;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận Nộp hồ sơ Kinh doanh Dịch vụ Lữ hành;
  Bản sao có chứng thực quyết định ổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa người điều hành tour du lịch và người đứng đầu công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao công chứng văn bằng; Chứng chỉ quản lý công ty dịch vụ du lịch (Văn bằng trở lên chuyên ngành lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ du lịch nội địa).

Cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép cho các dịch vụ du lịch quốc gia

 • Cơ quan có thẩm quyền để cung cấp đăng ký cho các công ty du lịch quốc tế: Tổng cục Du lịch. Tổng cục Du lịch được đánh giá cao và giấy phép cho các dịch vụ du lịch quốc tế cho các doanh nghiệp và thông báo cho các cơ quan chuyên môn về du lịch tỉnh nơi các công ty có trụ sở; Trong trường hợp từ chối thông báo bằng văn bản và chỉ rõ lý do.
 • Các cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thương mại dịch vụ du lịch đất đai: Bộ Du lịch hoặc Sở Thể thao và Du lịch và Du lịch nơi các công ty đang ở trụ sở. Các cơ quan đánh giá và giấy phép cho các dịch vụ du lịch quốc gia cho các doanh nghiệp; Trong trường hợp từ chối thông báo bằng văn bản và chỉ rõ lý do.

Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Xin Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa

Chi phí khởi sự kinh doanh lữ hành là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào loại hình hoạt động du lịch của công ty; VAC sẽ thương lượng chi phí qua điện thoại để khách hàng quyết định có thực hiện hay không. Chi phí do VAC cung cấp là chi phí trọn gói không cam kết.

ACC có tư vấn thủ tục hồ sơ trước khi thành lập công ty du lịch không?

Các vấn đề trước khi thành lập công ty du lịch như tên công ty xác định vốn đăng ký người đại diện theo pháp luật…. VAC sẽ tư vấn sâu sắc và giúp khách hàng chọn nội dung như ạn muốn.

Có ao nhiêu lề du lịch của du lịch?

Mức độ hoạt động của Dịch vụ Du lịch Quốc gia: 100.000.000 đồng; Điều khoản dịch vụ du lịch quốc tế: Kinh doanh kinh doanh cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam: 250.000.000 đồng; Thương mại dịch vụ du lịch cho khách du lịch ở nước ngoài: 500.000.000 đồng; Công ty du lịch cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam; Khách du lịch ở nước ngoài: 500.000.000 đồng.

Xem thêm: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây