Chứng thực là gì? Tất tần tật những thông tin bạn cần biết về chứng thực

0
125

Chứng thực là một hoạt động mà hầu như tất cả các công dân có lẽ đã hoàn thành thủ tục này với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên khi được hỏi về chứng thực nhiều người còn lúng túng với hoạt động công chứng. Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn cung cấp những thông tin liên quan đến Chứng. thực là gì? và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để khách hàng hiểu rõ hơn và phân biệt với công chứng.

Chứng thực là gì?
Chứng thực là gì?

Chứng thực là gì? Các loại chứng thực hiện nay

Chứng thực là gì?

Hiện pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về định nghĩa chứng thực là gì? Vì vậy trên thực tế nhiều người nhầm lẫn giữa công chứng và chứng. thực thường gọi là công chứng mà không biết rằng đó là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Theo quan điểm pháp lý có thể hiểu là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận tính chính xác hợp pháp của các giấy tờ tài liệu chữ ký của cá nhân nhằm ,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức liên quan đến dân sự. công việc quan hệ hành chính kinh tế…

Các văn bản pháp luật hiện hành chỉ quy định khái niệm về chứng. thực văn bản: sao y bản chính chứng nhận, chữ ký chứng nhận hợp đồng.

Các loại chứng thực hiện nay

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ – CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao sổ chính chứng thực, sao y bản chính chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch bao gồm các loại sau:

– Bản sao y bản chính có chứng thực;

– Chứng thực chữ ký;

– Chứng thực hợp đồng và giao dịch;

Nếu muốn biết rõ thêm bạn có thể tham khảo: Chứng thực chữ ký là gì

Đặc điểm nổi bật của chứng thực

Có thể thấy pháp luật chưa có quy định cụ thể khái niệm. Quý khách hàng có thể hiểu dựa trên góc độ pháp lý mà chúng tôi đã nêu ra ở phần trên để có sự phân biệt với Công chứng và thực hiện theo đúng quy định.

Chứng nhận
Chứng nhận

Vậy hoạt động chứng nhận có những đặc điểm gì? Có thể điểm qua các đặc điểm như sau:

– Chứng nhận là việc cơ quan nhà nước thực hiện chứng nhận các sự việc chủ yếu là về mặt hình thức của văn bản giấy tờ mà không đề cập đến nội dung chứng nhận;

– Khi chứng nhận cần thực hiện ở đúng cơ quan tổ chức nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ. Theo quy định các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bao gồm: Phòng tư pháp; UBND xã phường thị trấn; Các cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác được ủy quyền để thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; Công chứng viên.

Như vậy tùy từng loại giấy tờ mà người yêu cầu chứng nhận sẽ phải chứng nhận với các cơ quan có thẩm quyền khác nhau.

– Trong cuộc sống đôi khi phát sinh liên quan đến hoạt động nào đó cần những văn bản có tính chất pháp lý hoặc để xác nhận một điều gì đó. Khi đó người có liên quan bắt buộc phải có văn bản giấy tờ tài liệu hợp pháp chính xác để chứng minh nội dung này thì cá nhân mới thực hiện hoạt động chứng nhận theo quy định tránh để xảy ra tranh chấp không mong muốn.

– Hoạt động chứng nhận giúp đảm bảo tính trung thực chính xác theo quy định của pháp luật và các tài liệu gốc đã được lưu giữ tại các cơ quan đơn vị quản lý có liên quan. Nhờ đó giúp nhà nước quản lý hiệu quả mọi hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng của chứng thực gồm những gì?

Theo quy định tại Nghị định 23/2015/ NĐ – CP quy định chi tiết một số điều và iện pháp thi hành luật hộ tịch thì đối tượng chứng thực bao gồm:

– Chứng thực bản sao sổ gốc hay còn gọi là cấp bản sao sổ gốc. có nghĩa là cơ quan tổ chức lưu giữ hồ sơ sổ gốc trên cơ sở sổ gốc cấp bản sao cho những người có yêu cầu. Các bản sao được cấp từ sổ chính phải phù hợp với nội dung đã ghi trên sổ gốc.

– Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nhà nước thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính trên cơ sở bản chính là bản chính của người nộp hồ sơ.

– Chứng thực chữ ký là việc cơ quan tổ chức quản lý nhà nước có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong văn bản giấy tờ giấy tờ là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

– Chứng thực hợp đồng giao dịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực các nội dung như địa điểm và thời điểm các bên giao kết hợp đồng; năng lực hành vi dân sự ý chí tự nguyện chứng thực chữ ký điểm chỉ của các bên khi giao kết hợp đồng giao dịch được chứng thực.

Cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực?

Theo quy định hiện hành các tổ chức sau đây có thẩm quyền thực hiện hoạt động chứng nhận:

1/ Phòng Tư pháp huyện quận thành phố thị xã thuộc tỉnh:

– Bản sao có chứng nhận từ bản chính các văn bản giấy tờ đã cấp của cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp hoặc chứng nhận;

– Chứng thực chữ ký trên giấy tờ tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong giấy tờ văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

– Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch liên quan đến động sản;

– Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản văn bản kê khai di sản là động sản.

2/ Ủy ban nhân dân xã huyện quận:

– Bản sao có chứng nhận bản chính giấy tờ văn ản do tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

– Chứng thực chữ ký trên giấy tờ tài liệu trừ chứng thực chữ ký người dịch;

– Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch liên quan đến động sản;

– Chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

– Chứng thực hợp đồng giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

– Chứng thực di chúc;

– Giấy từ chối nhận di sản;

– Chứng thực Thỏa thuận Chia sẻ Di sản văn bản tuyên bố di sản rằng động sản là tài sản trong hợp đồng hoặc giao dịch đã được chứng. thực.

3/ Cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan đại diện lãnh sự cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài:

– Bản sao có chứng nhận bản chính giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp hoặc chứng nhận;

– Chứng thực chữ ký trên giấy tờ tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các văn bản tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Văn bản được chứng thực có giá trị pháp lý như thế nào?

Trường hợp tài liệu được chứng nhận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị pháp lý của tài liệu đó được quy định cụ thể như sau:

– Đối với tài liệu là ản sao được cấp từ sổ đăng ộ và tài liệu gốc thì bản sao có chứng nhận từ bản chính sẽ được sử dụng thay cho ản chính có liên quan. chứng từ giao dịch.

– Đối với trường hợp chứng nhận chữ ký có giá trị chứng. thực của người yêu cầu chứng nhận đã ký và làm căn cứ xác định trách nhiệm của người ký văn bản giấy tờ.

– Đối với việc chứng nhận hợp đồng giao dịch sẽ có giá trị chứng minh nội dung được ghi trong hợp đồng như: địa điểm thời gian năng lực hành vi dân sự ý chí tự nguyện của các bên trong hợp đồng giao dịch chữ ký …

Như vậy tùy từng văn bản người yêu cầu chứng nhận của cơ quan nhà nước sẽ có giá trị pháp lý khác nhau.

Các thông tin trên và các vấn đề liên quan đến xác thực tuân theo quy định mới nhất mà chúng tôi muốn cung cấp để bạn đọc tham khảo.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây