Chuyển Đảng, điều kiện chuyển Đảng chính thức

0
606

Tóm tắt câu hỏi:

Xin cho em hỏi! Em là đảng viên dự bị, vừa rồi có lớp bồi dưỡng đảng viên mới nhưng chi bộ em không biết nên không thông báo cho em đi học. Như vậy em có được chuyển đảng chính thức không ạ (vì tháng 6 này là đủ 12 tháng dự bị của em). Nếu không có giấy chứng nhận đảng viên mới thì làm thế nào ạ! Em xin cảm ơn ạ!

tố cáo theo quy định
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Luật sư tư vấn:

Căn cứ pháp lý:

– Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nội dung tư vấn: 

Thứ nhất, vị trí, vai trò của Đảng viên

+ Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định Đảng viên là một chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của các giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

+ Đảng viên phải cố gắng suốt đời phấn đấu cho lý tưởng, mục đích của Đảng, phải đặt các lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên so với lợi ích của bản thân.

+ Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh về Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, các nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Tiến hành lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao.

+ Đảng viên có đạo đức, lối sống lành mạnh; trong quá trình sinh sống, làm việc phải có sự gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân; trong quá trình làm việc, sinh hoạt Đảng phải phục tùng kỷ luật, tổ chức của Đảng đồng thời giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

Thứ hai, hồ sơ công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Để được công nhận từ Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 4 Hướng dẫn 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

– Giấy Chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới:

Giấy Chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới do các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, quận, thị xã, thành phố hoặc cơ sở Đảng cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp cho các Đảng viên dự bị sau khi hoàn thành khóa học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Giấy Chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới sẽ được cấp theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị:

Đảng viên dự bị muốn chuyển lên sẽ phải viết bản tự kiểm điểm. Bản tự kiểm điểm được lập sau 12 tháng kể từ ngày Đảng viên được Chi bộ đảng kết nạp.

Nội dung của bản tự kiểm điểm bao gồm: nêu ra ưu điểm, khuyết điểm của bản thân về việc thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên và nêu rõ những biện pháp nhằm khắc phục các khuyết điểm, tồn tại của bản thân; đề nghị phía chi bộ xem xét, công nhận cho đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

– Bản nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên làm việc và bản nhận xét của chi ủy nơi đảng viên cư trú:

+ Các tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên làm việc sẽ tiến hành ra các bản nhận xét về quá trình làm việc, sinh hoạt của Đảng viên.

+ Sau đó chi ủy nơi đảng viên dự bị cư trú tiến hành tổng hợp ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội nơi người này là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

– Bản nhận xét về của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị:

Đối với đảng viên dự bị sẽ được cử một Đảng viên chính thức để giúp đỡ, hướng dẫn trong quá trình công tác. Khi đảng viên dự bị làm thủ tục chuyển thành đảng viên chính thức thì sẽ phải có thêm bản nhận xét của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.

Nội dung của bản nhận xét bao gồm: nhận xét các ưu, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

– Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền:

+ Cấp ủy có thẩm quyền sẽ ban hành Quyết định công nhận đảng viên chính thức và chi bộ, đảng ủy cơ sở sẽ ban hành nghị quyết.

+ Sau khi có quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền, chi ủy sẽ tiến hành công bố công khai quyết định công nhận đảng viên chính thức trong kỳ họp sinh hoạt của chi bộ gần nhất.

Như vậy, khi đủ 12 tháng sau khi là Đảng viên dự bị và đáp ứng đủ các điều kiện để chuyển Đảng chính thức thì bạn phải có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ nêu trêncông nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức .

Thứ ba, xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách

Nếu xét theo quy định về tư cách đảng viên mà đảng viên dự bị không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được công nhận là đảng viên chính thức thì sẽ bị xóa tên, cụ thể như sau:

+ Trường hợp 2/3 đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý về việc xóa tên đảng viên dự bị thì chi bộ sẽ tiến hành xem xét, ban hành nghị quyết và báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định.

+ Đối với Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên sẽ phải tiến hành xem xét khi có trên 50% số thành viên biểu quyết đồng ý. Lúc này sẽ ban hành quyết định xóa tên.

+ Trường hợp được sự đồng ý của từ 2/3 đảng ủy viên đương nhiệm trở lên thì Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên sẽ ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị.

+ Đối với Đảng ủy cơ sở sẽ tiến hành xem xét sau đó ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền về việc xóa tên đảng viên dự bị khi đáp ứng đủ điều kiện có 2/3 đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý.

Thứ tư, hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Áp dụng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thông qua bằng thẻ đảng viên để biểu quyết. Việc áp dụng hình thức nào sẽ do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định.

Nếu kết quả biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để có thể ban hành nghị quyết hoặc ban hành quyết định công nhận đảng viên chính thức thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết đến cấp ủy có thẩm quyền để xem xét và ra quyết định.

Thứ năm, trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời

Khi đảng viên dự bị hết thời hạn 12 tháng thì chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời của đảng viên dự bị thực hiện các hồ sơ, thủ tục nêu trên để gửi đến chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức để làm thủ tục xem xét công nhận đảng viên chính thức.

Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền về việc công nhận đảng viên chính thức, lúc này chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đảng chính thức sẽ tiến hành công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất đồng thời phải thông báo cho tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời biết về việc này. 

Thứ sáu, thủ tục và cách tính tuổi đảng cho đảng viên

+ Tuổi đảng sẽ được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên. Nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp đảng viên thì tuổi đảng sẽ được tính từ ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên (quy định này không áp dụng đối với trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng).

+ Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng và đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, bị sai đồng thời từ khi ra khỏi Đảng đến thời điểm bây giờ không có vi phạm tư cách đảng viên thì sẽ được khôi phục lại quyền đảng viên lúc này tuổi đảng sẽ được tính liên tục. Về việc đóng đảng phí thì Đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủ số đảng phí cho chi bộ nơi sinh hoạt trong khoảng thời gian bị gián đoạn theo mức đóng đảng phí được xác định tại thời gian đó.

+ Những Đảng viên được kết nạp lại phải cung cấp bản kê khai thông tin về tuổi đảng của mình và báo cáo chi bộ. Sau đó chi bộ sẽ thtra, báo cáo lại với đảng ủy cơ sở. Bước tiếp theo đảng ủy cơ sở sẽ lại tiến hành thẩm định, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Lúc này Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp tiến hành xem xét và ra quyết định tính lại tuổi đảng cho đảng viên. 

Thứ bảy, thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng

Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng chính thức chỉ có giá trị trong thời hạn 12 tháng, nếu sau 12 tháng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì người muốn chuyển đảng chính thức phải làm lại các giấy tờ, tài liệu sau:

+ Văn bản về việc thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có những sự thay đổi về các thông tin trong lý lịch của người này so với thời điểm thẩm tra lý lịch cá nhân lần trước.

+ Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức là người được cử để giúp đỡ đảng viên dự bị.

+ Nghị quyết của tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cơ sở về việc giới thiệu đoàn viên vào Đảng.

+ Ý kiến nhận xét bổ sung thêm của tổ chức chính trị – xã hội nơi Đảng viên sinh hoạt và ý kiến nhận xét của chi bộ hoặc chi ủy nơi cư trú của Đảng viên dự bị. 

Do đó, khi thiếu một trong các giấy tờ này thì bạn không thể làm thủ tục chuyển đảng chính thức được. Trong trường hợp bạn chưa học lớp bồi dưỡng đảng viên mới và chưa có giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì phải làm đơn xin đi học lớp bồi dương đảng viên mới vào đợt sau để đủ điều kiện chuyển đảng chính thức.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật hình sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây