Công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh có quyền và nghĩa vụ gì?

0
264

Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 tạo ra khung pháp lý điều chỉnh hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của công dân. Vậy công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh có quyền và nghĩa vụ gì?

Kiểm định thiết bị
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Các quyền được đảm bảo

Công dân Việt Nam có các quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 sau đây:

Được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của Luật này;

Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử;

Được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của Luật này;

Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh ca công dân Việt Nam, trừ trường hp phải cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật;

Yêu cầu cung cấp thông tin về xuất cảnh, nhập cảnh của mình; yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh của mình để bảo đảm đầy đủ, chính xác;

Sử dụng hộ chiếu của mình để thực hiện giao dịch hoặc thủ tục khác theo quy định của pháp luật;

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường theo quy đnh ca pháp luật.

Các nghĩa vụ cần thực hiện

Công dân Việt Nam có các nghĩa vụ phải nghiêm túc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 sau đây:

Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và pháp luật của nước đến khi ra nước ngoài;

Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, gia hạn hộ chiếu, khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu theo quy định của Luật này;

Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để xuất cảnh, nhập cảnh;

Chấp hành yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc kiểm tra người, hành lý, giấy tờ xuất nhập cảnh khlàm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh;

Nộp lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thông qua người đại diện hợp pháp của mình thc hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây