Thủ tục khi mở cửa hàng in ấn đầy đủ chi tiết nhất bạn nên tham khảo

0
91

Kinh doanh in ấn không phải là mới ở Việt Nam. Sản phẩm của hoạt động in có thể là báo tạp chí tem chống hàng giả hóa đơn tài chính bao bì sản phẩm v.v. Nhà in có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần gia công trước in sau in. Tuy nhiên đây là lĩnh vực hoạt động có điều kiện và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Vậy mở nhà in tại ấn cần đáp ứng những điều kiện gì? Bất kỳ cơ sở in nào trên địa bàn nào đều phải xin giấy phép hoạt động in và phải đăng ký hoạt động in. Lệnh và thủ tục mở cửa hàng in ấn là gì? Vui lòng tham khảo nội dung của bài viết sau.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Những sản phẩm của cửa hàng in ấn?

Cửa hàng in tại Hà Nội được sản xuất trong các sản phẩm in được tạo bởi công nghệ và thiết bị in trên các vật liệu khác nhau.

Xem thêm: Cửa hàng in ấn

Sản phẩm của các cơ sở sản xuất bao gồm:

 • Tờ áo tạp chí và các ấn phẩm của các nhà báo khác theo Đạo luật Báo;
 • Mẫu mẫu hình thức do các cơ quan nhà nước cấp;
 • Tem chống giả;
 • Hóa đơn tài chính ản đồ và giấy tờ có sẵn hoặc được sử dụng cho giá trị danh nghĩa (không bao gồm tiền);
 • Ấn phẩm theo Đạo luật xuất bản;
 • Đóng gói nhãn;
 • Tài liệu và tài liệu của các tổ chức cá nhân;
 • Sản phẩm in khác.

Các điều kiện mở cửa của các cửa hàng in ấn là gì?

1. Điều kiện mở cửa cho các cửa hàng in để in áo tạp chí tem chống giả hóa đơn tài chính tấm quý ….

Theo Nghị định 602014 NDCP và Nghị định 2/5/201 NDCP Mở cửa hàng in tại Hà Nội sản xuất các sản phẩm khi đáp ứng các điều kiện quy định.

Điều kiện mở cửa cho các cửa hàng in tạp chí tem v.v. Bao gồm:

 • Với giấy phép đăng ký doanh nghiệp cho các hoạt động in ấn hoặc đơn vị công cộng;
 • Đầy đủ các thiết Bị để thực hiện in ấn và chế iến khi cần thiết khả năng đáp ứng giấy phép và tổ chức đăng ký tổ chức;
 • Với đất pháp lý để chế iến in ấn và điều trị sau khi in ấn;
 • Đủ điều kiện về sự an toàn và ảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Có chủ sở hữu là tổ chức và người dân Việt Nam và có người đứng đầu công dân Việt Nam và cư dân pháp lý tại Việt Nam với tổng công suất luật dân sự;

2. Điều kiện mở cửa của các cửa hàng in tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm khác.

Cơ sở in ấn sản xuất các sản phẩm in khác bao gồm:

 • ấn phẩm theo Đạo luật xuất bản;
 • Đóng gói nhãn;
 • tài liệu và tài liệu của các tổ chức cá nhân;
 • sản phẩm in khác.

Đối với các sản phẩm in trên khi mở cửa hàng in tại Hà Nội cần đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

với giấy phép đăng ký công ty cho các hoạt động. Ấn tượng hoặc đơn vị công cộng;

với một thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều ước điều trị in ấn và điều trị sau khi cần thiết hiệu suất của cơ sở in ấn và đúng với nội dung của ứng dụng. In hoặc tuyên ố đăng ký tổ chức in trong Quy định;

có đất hợp pháp chế biến in ấn và chế iến sau khi in ấn;

đủ điều kiện về sự an toàn và ảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

ấn tượng về những người đứng đầu cơ sở với khả năng hành vi dân sự hoàn chỉnh và bằng tốt nghiệp đại học hoặc in ấn hoặc in ấn nhiều hoặc in ấn của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghề và quản lý hoạt động nghề.

Xem thêm: Dịch vụ in ấn

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Các thủ tục và thủ tục áp dụng một cửa hàng in

1. Thủ tục cấp phép in khi mở cửa hàng in ấn.

Sản phẩm in phải thực hiện hồ sơ in giấy phép bao gồm:

Báo tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo Đạo luật Báo; tem chống giả;

Để vận hành ủy quyền Khi mở cửa hàng in tại Hà Nội bao gồm:

đơn đăng ký cấp giấy phép vận hành in theo mẫu quy định;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các tổ chức ngoài công lập hoặc quyết định giải quyết đối với các tổ chức công cộng;

tài liệu chứng minh quyền sử dụng thiết bị in ất động sản hoặc thiết bị hiệu quả chi phí. Trong trường hợp 06 tháng của cơ sở phải hoàn thành việc mua và cho thuê thiết bị và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của giấy phép;

Bằng chứng sở hữu Vị trí sử dụng pháp lý của các tổ chức in ấn;

Bản sao chứng nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ và bảo vệ môi trường theo Đạo luật bảo vệ môi trường;

Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;

Dự án và các cơ quan quy định:

Tổ chức in ấn theo cơ quan trung ương và tổ chức gửi hồ sơ thông qua các dịch vụ ưu chính giao hàng trực tiếp cho Bộ Thông tin và Truyền thông;

Các cơ sở in ấn địa phương gửi hồ sơ thông qua các dịch vụ ưu chính giao hàng hoặc ký gửi của Ủy ban nhân dân Hà Nội. Giới hạn thời gian cho Quy định: 15 ngày làm việc.

Xem thêm: Kinh doanh bất động sản

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

2. Thủ tục đăng ký cho các hoạt động cơ bản khi mở cửa hàng in tại Hà Nội.

Thủ tục đăng ký hoạt động mở cử hàng in ấn:

mẫu mẫu giấy do cơ quan nhà nước cấp;

Hóa đơn tài chính ản đồ và giấy tờ có sẵn hoặc được sử dụng cho giá trị danh nghĩa (không ao gồm tiền);

Đóng gói nhãn;

tài liệu và tài liệu của các tổ chức cá nhân;

sản phẩm in khác.

Để đăng ký vào hoạt động khi mở cửa hàng in tại Hà Nội với các sản phẩm trên cơ sở chỉ phải gửi khai báo đăng ký tích cực cho một trong hai cơ quan sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông. (Áp dụng cho các tổ chức in ấn tại các cơ quan trung ương và tổ chức);

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Áp dụng cho các cơ sở in ấn địa phương);

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây