Cưỡng chế thi hành quyết định ra lệnh trong tài phán hành chính

0
141

Sau khi ra quyết định xác nhận nghĩa vụ buộc dân phải thi hành quyết định ra lệnh, nếu trong trường hợp đương sự không thi hành quyết định đó, thì cơ quan thẩm quyền có thể cưỡng chế thi hành.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bình luận về văn bản hành chính là hình thức thể hiện quyết định hành chính

Văn bản hành chính là hình thức thể hiện của quyết định hành chính nhằm cụ thể hóa luật, pháp lệnh và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, hoặc áp dụng pháp luật cho các chủ thể xác định trong các trường hợp nhất định.

Hay nói cách khác, văn bản hành chính là những quyết định hành chính thành văn (được văn bản hóa) do các cơ quan hành chính nhà nước hoặc người được ủy quyền hành pháp ban hành theo đúng nguyên tắc, thể thức, thủ tục do pháp luật quy định, mang tính quyền lực nhà nước, làm phát sinh các quan hệ pháp lý: ban hành chính sách, biện pháp lớn; đặt ra, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính; phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể.

Về Hiến pháp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức các cơ quan nhà nước quy định thẩm quyền ban hành các văn bản hành chính chứa đựng chính sách, quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt và kiểm tra việc thực hiệc các văn bản đó.

Xem thêm: Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Đơn thư Tố cáo? Quy trình, thủ tục giải quyết?

Cưỡng chế thi hành quyết định ra lệnh trong tài phán hành chính

Sau khi ra quyết định xác nhận nghĩa vụ buộc dân phải thi hành quyết định ra lệnh, nếu trong trường hợp đương sự không thi hành quyết định đó, thì cơ quan thẩm quyền có thể cưỡng chế thi hành.

Cơ quan hành chính nhà nước huy động công lực – lực lượng cưỡng chế nhà nước, thực hiện điều kiện mà quyết định hành chính trực tiếp đòi hỏi.

Ví dụ công dân xây nhà lấn chiếm phạm vi an toàn của công lộ. Để tránh hậu quả xấu cho trật tự công cộng, cơ quan hành chính có thẩm quyền ban hành ra quyết định ra lệnh cho chủ ngôi nhà phải tự mình dõ bỏ. Nếu đương sự không tuân lệnh, cơ quan hành chính nhà nước có quyền huy động nhhân viên công lực thực hiện việc tháo dỡ theo thủ tục mà pháp luật quy định.

Mục tiêu của cưỡng chế của nhà nưốc là bảo vệ lợi ích công cộng nhằm phục vụ lợi ích chung nên thực hiện cưỡng chế cần phải có giối hạn và điều kiện để tránh lạm quyền, xâm hại đến quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân.

Khi áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính cần lưu ý các vấn đề chính sau:

– Cơ quan hành chính nhà nước có thể dùng quyền cưỡng chế thi hành khi gặp phải sự bất hợp tác, cố ý lẩn tránh của đương sự, nếu có những điều khoản pháp luật quy định cho phép như vậy;

– Khi không có một điều khoản pháp luật quy định cho phép cưỡng chế, thì cơ quan có thể cưõng chế thi hành, nếu không có một phương cách pháp lý nào khác đã được định trước (trù liệu) để bắt buộc đương sự thi hành;

– Thông thường, pháp luật quy định một thủ tục để xác nhận là đương sự cố ý lẩn tránh, và sau khi làm thủ tục đó, cơ quan dùng biện pháp cưỡng chế.

– Chỉ đưa ra biện pháp vừa đủ để đối phó với sự cố ý lẩn tránh của đương sự, chứ không thể lợi dụng cơ hội để xâm phạm quá mức tới quyền lợi của họ.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện; nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật; hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng kiến thức ý kiến của chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo; bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây