Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú theo quy định mới nhất

0
238

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự thay đổi nơi cư trú phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú theo quy định mới nhất.

trợ cấp thất nghiệp
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi

Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi được thực hiện khi công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú. Thủ tục này được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 13/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân đă đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự;

Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự;

Bản chụp giấy giới thiệu chuyển hộ khẩu do cơ quan công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương về thay đổi nơi cư trú (mang theo bản chính để đối chiếu).

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công dân mang nộp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyn đi.

Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyn đi và cấp Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; đưa ra khỏi Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Bước 3: Tổng hợp, báo cáo kết quả

Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Ch huy quân sự cấp huyện. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tng hợp, đưa ra khỏi Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ đối với công dân thay đổi nơi cư trú ngoài địa bàn huyện.

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến

Công dân có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi  cư trú mới để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 13/2016/NĐ-CP.

Bước 1: Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến

Công dân nộp Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến.

Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến; vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Bước 2: Tổng hợp, báo cáo kết quả

Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổng hợp, quản lý danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến; vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây