Điều kiện và quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo

0
321

Bổ nhiệm công chức lãnh đạo là một trong những việc làm mang tính chất quyền lực nhà nước, thông qua việc bổ nhiệm những người có đủ tiêu chuẩn được giao giữ chức vụ lãnh đạo để thông qua đó góp phần kiện toàn và củng cố bộ máy nhà nước, đảm bảo cho bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu quả và hiệu lực trên thực tế.

Điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Công chức muốn được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cần đảm bảo đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Hướng dẫn tại Điều 6 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

Thứ nhất, công chức được bổ nhiệm phải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm  bao gồm tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và cả tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, người được bổ nhiệm phải có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có có bản kê khai nhà, đất và các tài sản khác theo quy định.

Thứ ba, công chức muốn được bổ nhiệm cần phải đang trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định, cụ thể như sau:

(i) Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu được quy định không được quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

(ii) Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

(iii) Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

Thứ tư, công chức được bổ nhiệm phải đảm bảo có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Thứ năm, công chức được bổ nhiệm phải là người không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật , không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi họ, tên đệm, tên của cá nhân theo quy định pháp luật

Quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg, công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm theo trình tự như sau:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức lãnh đạo thực hiện trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm.

Bước 2: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị thực hiện đề xuất nhân sự để bổ nhiệm

(i) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ việc đề xuất nhân sự được thực hiện như sau:

Căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của công chức trong cơ quan, đơn vị thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đề xuất phương án nhân sự.

Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Có thể giới thiệu từ 1 đến 3 công chức để lựa chọn đối với một chức vụ được bổ nhiệm.

(ii) Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị với những nội dung sau:

Trao đổi, thảo luận về những yêu cầu và tiêu chuẩn để công chức được bổ nhiệm làm công chức lãnh đạo.

Thông báo danh sách công chức được lãnh đạo giới thiệu

Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác của những công chức được giới thiệu để bổ nhiệm.

Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển của những công chức được giới thiệu bổ nhiệm và dự kiến phân công công tác

Công chức được giới thiệu trình bày ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan.

(iii) Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

(iv) Đảng ủy hoặc Thường vụ Đảng uỷ cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

(v) Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết để quyết định người được đề nghị bổ nhiệm, người được đề nghị phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

Thứ hai, đối với nguồn nhân sự từ nơi khác việc đề xuất nhân sự được tiến hành như sau:

(i) Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu.

(ii) Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất về chủ trương và tiến hành một số công việc sau:

Đại diện lãnh đạo cơ quan gặp cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác;

Làm việc với cấp uỷ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức.

Trao đổi kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; lấy ý kiến của cấp uỷ cơ quan về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.

Xem thêm: Dùng chứng chỉ tin học và tiếng anh giả xin việc, bị xử phạt như thế nào?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây