Giấy phép lưu hành sản phẩm là gì? Thủ tục để cấp giấy phép lưu hành

0
107

Giấy phép lưu hành sản phẩm có tên gọi đầy đủ là Certificat de Vente Lire (CFS) là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho người xuất khẩu đối với hàng hóa dự kiến ​​lưu thông trên thị trường của nước xuất khẩu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi xin đưa ra bài viết dưới đây để các bạn cùng tham khảo.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Giấy phép lưu hành sản phẩm là gì?

Là chứng chỉ quy định tại Mục 36 Luật Quản lý Ngoại thương 2017 cụ thể là văn bản xác nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để xác nhận hàng hóa được phép tự do di chuyển tại nước xuất khẩu. Quốc gia. Như vậy có thể thấy giấy chứng nhận lưu hành tự do được coi là điều kiện quan trọng để hàng hóa được lưu thông tự do trên thị trường.

Giấy chứng nhận Bán miễn phí bao gồm một chứng chỉ cụ thể hoặc mang toàn bộ nội dung của Giấy chứng nhận Bán hàng Tự do và các loại tài liệu chứng nhận khác. lấy nội dung tương tự. Có thể thấy giấy chứng nhận lưu hành được coi là công cụ kiểm định chất lượng sản phẩm nhập khẩu đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng khi mua hàng do sản phẩm được phát hành tại thị trường trong nước đã qua kiểm soát chặt chẽ. phẩm chất

Xem thêm: Nhà máy sản xuất mỹ phẩm

Quy định pháp luật về giấy phép lưu hành sản phẩm

Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với từng loại hàng hóa được quy định tại Nghị định 692018 NĐCP cụ thể đối với hai loại hàng hóa: Hàng hóa nhập khẩu (Điều 10 Nghị định 692018 NĐCP) và hàng hóa xuất khẩu (Điều 11 Nghị định 69 2018 NĐCP).

Giấy chứng nhận lưu hành hàng hóa nhập khẩu tự do

Đầu tiên đối với hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do và cơ quan có thẩm quyền quản lý Giấy chứng nhận lưu hành hàng hóa nhập khẩu tự do quy định tại Phụ lục V Nghị định 692018 NĐCP. Căn cứ vào yêu cầu quản lý của từng thời kỳ và danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục V các bộ cơ quan ngang bộ sẽ công bố chi tiết danh mục hàng hóa nhập khẩu phải CFS kèm theo mã HS hóa chất.

1. Giấy chứng nhận lưu hành phải có các nội dung sau:

 • Tên cơ quan tổ chức cấp giấy chứng nhận lưu hành.
 • Số và ngày cấp Giấy chứng nhận án tự do.
 • Tên của các sản phẩm và hàng hoá được hưởng lợi từ Giấy chứng nhận án hàng tự do.
 • Các loại hoặc nhóm sản phẩm và hàng hóa được hưởng lợi từ Giấy chứng nhận án tự do.
 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.
 • Trên giấy chứng nhận lưu hành phải ghi rõ sản phẩm hàng hoá được sản xuất và có thể tự do án trên thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp giấy chứng nhận lưu hành.
 • Họ tên chữ ký của người ký Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm và con dấu của cơ quan tổ chức cấp Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm.

Trường hợp Giấy chứng nhận lưu hành áp dụng cho nhiều lô hàng thì phải thực hiện theo quy định của Bộ cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền.

Theo yêu cầu của bộ cơ quan ngang bộ có thẩm quyền Giấy chứng nhận lưu hành phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trừ trường hợp được hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo quy định của pháp luật. cơ sở đối ứng.

Nếu có nghi ngờ về tính xác thực của Giấy chứng nhận lưu hành hoặc hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với nội dung của Giấy chứng nhận lưu hành cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác minh hoặc tổ chức cấp Giấy chứng nhận án hàng tự do.

2. Giấy chứng nhận tự do lưu hành hàng hoá xuất khẩu

Bộ cơ quan ngang bộ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lưu hành hàng hoá xuất khẩu khi:

 • Theo yêu cầu của nhà xuất khẩu khi cấp Giấy chứng nhận lưu hành hàng hoá.
 • Hàng hoá đã công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận lưu hành hàng hóa xuất khẩu phải ằng tiếng Anh và tối thiểu phải có nội dung của Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Khoản 3 Điều 10 Nghị định 692018 NĐCP). Khi nước nhập khẩu yêu cầu thương nhân xuất trình giấy chứng nhận lưu hành theo mẫu giấy chứng nhận lưu hành do nước đó quy định cơ quan cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do phát hành trên cơ sở mẫu yêu cầu cơ quan cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do. Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Xem thêm: Giấy phép công bố sản phẩm

Quy trình cấp giấy phép lưu hành sản phẩm

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bước 1. ĐVCNT gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường ưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) cho tổ chức cấp Giấy chứng nhận bán hàng tự do hồ sơ gồm:

 • Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận án hàng tự do. không kê đơn ghi rõ tên sản phẩm mã HS số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký số tiêu chuẩn (nếu có) hàm lượng hợp chất (nếu có) nước nhập khẩu: 1 bản chính viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở thương mại Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở thương mại: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
 • Danh sách cơ sở sản xuất (nếu có) bao gồm tên và địa chỉ cơ sở của các sản phẩm sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính.
 • Bản tiêu chuẩn được quảng cáo áp dụng đối với sản phẩm hàng hóa kèm theo bản công bố (trên nhãn hàng hóa bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm hàng hóa): 1 bản có đóng dấu của thương nhân.

Bước 2. Nếu yêu cầu chưa đầy đủ và phù hợp với quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu Tổ chức cấp Giấy chứng nhận lưu hành thông báo cho thương nhân để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận bán tự do không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày thương nhân nộp đủ hồ sơ đúng và đủ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận lưu hành tổ chức đã cấp Giấy chứng nhận lưu hành phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất nếu việc kiểm tra hồ sơ không đủ cơ sở để cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm trước đây đã cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do. doanh thu.

Số giấy chứng nhận tự do lưu hành hàng hoá được cấp theo yêu cầu của thương nhân.

Trường hợp bổ sung hoặc sửa đổi Giấy chứng nhận bán tự do; đối với trường hợp cấp lại do

Giấy chứng nhận lưu hành bị mất hoặc thất lạc thương nhân phải có văn bản đề nghị và các tài liệu liên quan đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ và đúng hồ sơ tổ chức cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do sẽ xem xét điều chỉnh và giao lại Giấy chứng nhận lưu hành cho thương nhân.

Bộ cơ quan ngang bộ phải thu hồi Giấy chứng nhận quyền lưu hành đã cấp trong các trường hợp sau:

 • Thương nhân xuất khẩu làm giả hồ sơ chứng từ.
 • CFS được cấp cho hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công ố áp dụng.

Trên đây là nội dung tư vấn mới nhất: “Giấy phép lưu hành sản phẩm – quảng cáo sản phẩm”. Để được tư vấn chuyên sâu Quý khách hàng hãy kết nối với Tổng đài tư vấn thủ tục hành chính của Phamlaw. Nếu bạn đang quan tâm các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính khác, tham khảo thêm các bài viết trên trang luật hành chính. 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây