Hướng dẫn các vấn đề liên quan về tuyển dụng công chức kho bạc 2021

0
163

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021, vậy điều kiện tham gia tuyển dụng thế nào?

Hướng dẫn các vấn đề liên quan về tuyển dụng công chức kho bạc 2021
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều kiện tham gia tuyển dụng công chức kho bạc

Điều kiện chung tuyển dụng công chức kho bạc

Đối tượng dự tuyển dụng công chức kho bạc đáp ứng đầy đủ sau đây, không có sự phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính.

Người có quốc tịch Việt Nam

Đủ 18 tuổi và không quá 35 tuổi kể từ tính đến hết ngày là hạn nộp hồ sơ.

Lý lịch rõ ràng, có đơn dự tuyển.

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.

Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

Sức khỏe tốt để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Các cá nhân sau đây không đủ điều kiện tuyển dụng công chức kho bạc:

Không phải là người có quốc tịch Việt Nam;
Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
Đang bị truy tố; Đang chấp hành hoặc đã chấp hành án, bản án nhưng chưa được xóa án tích; Áp dụng biện pháp quản lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

Có thể bạn quan tâm: Thay đổi một số vấn đề trong tuyển dụng công chức

Vị trí chuyên viên nghiệp vụ trong tuyển dụng công chức kho bạc
Bạn có bằng đại học (Cử nhân) hoặc bằng sau đại học trong đó việc chỉ định môn học / chuyên môn được nêu trong văn bằng hoặc chứng chỉ có một trong các thuật ngữ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư , Ngân sách, thuế, hải quan, quản lý nhân sự, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh.
 
Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014 / TT BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Dạy nghề, ngoại ngữ 6 bậc đối với Việt Nam hoặc được cấp trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức). Thông tư số 20/2019 / TTBGDDT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành.
 
Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kiến ​​thức cơ bản về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chuẩn trình độ sử dụng công nghệ thông tin hoặc tin học văn phòng. chứng chỉ tin học, chứng chỉ tin học trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016 / TTLT-BGĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.
 
Vị trí Kế toán viên:
 
Bạn có bằng đại học (Cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên môn học / chuyên ngành được ghi trên văn bằng hoặc chứng chỉ có một trong các thuật ngữ sau: kế toán, kiểm toán, tài chính.
 
Có chứng chỉ tin học với trình độ hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn trình độ tin học hoặc chứng chỉ tin học văn phòng. Tin học trình độ A trở lên Chứng chỉ tin học ứng dụng được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016 / TTLT-BGĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014 / TT -BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Dạy nghề, ngoại ngữ 6 bậc đối với Việt Nam hoặc được cấp trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức). Thông tư số 20/2019 / TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành.
 
Vị trí Chuyên viên tin học:
 

Bạn có bằng đại học (Cử nhân) hoặc bằng đại học mà tên môn học / chuyên ngành được ghi trên văn bằng, chứng chỉ có một trong các thuật ngữ sau: công nghệ thông tin; Công nghệ điện tử viễn thông; Công nghệ máy tính; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học Máy tính Ứng dụng; Ứng dụng toán học riêng; Công nghệ phần mềm; Kỹ thuật điện và công nghệ viễn thông; Công nghệ mật mã; Thông tin an toàn; Năng lượng điện; Vật lý điện tử

 
Riêng đối với vị trí chuyên viên công nghệ thông tin tại kho bạc nhà nước, ứng viên phải cung cấp bằng chứng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc trình độ sau đại học thuộc các lĩnh vực được đề cập.
 
Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014 / TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có trình độ ngoại ngữ 6 bậc. đối với Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) là ngày ban hành của Thông tư số 20/2019 / TT-BGDDT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.
 
Vị trí Chuyên viên văn thư, lưu trữ:
 
Bạn có bằng đại học (Cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên của chuyên ngành được ghi trong chứng chỉ hoặc chứng chỉ có một trong các thuật ngữ sau: văn thư, lưu trữ, khoa học hành chính, văn phòng hành chính, thư viện. Nếu bạn đã hoàn thành chương trình học của mình tại một trường đại học với trọng tâm khác, bạn phải chứng minh được đào tạo bổ sung về kỹ năng quản trị và lưu trữ.
 

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

Vị trí nhân viên bảo vệ:

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự.

Vị trí nhân viên lái xe chở tiền:

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng B2 trở lên đang được phép sử dụng (được cơ quan có thẩm quyền cấp).

Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự.

Lưu ý về điều kiện tuyển dụng công chức kho bạc:

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ tương đương: Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau còn thời hạn và giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, do cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 2 (tương đương trình độ tiếng Anh A2 khung Châu Âu):

TOEFL: PBT 400, CBT 97, iBT 42, ITP 360 trở lên; IELTS 3.0 trở lên;TOEIC 150 trở lên;

(Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành và Thông báo của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS về việc thay đổi mức tối thiểu quy đổi điểm bài thi TOEFL ITP sang trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) kể từ ngày 01/01/2020).

Đối với trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp: thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nhận hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển, xét tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển, xét tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng thì không được tham dự kỳ

Nội dung liên quan: Quy định nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức

Hồ sơ cần chuẩn bị để tham gia chuẩn bị tuyển dụng công chức kho bạc

Những người có đủ các điều kiện nêu trên nếu tham gia dự tuyển phải nộp 02 bộ Phiếu đăng ký dự tuyển công chức về KBNN nơi đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển gồm các thành phần tài liệu sau:

(i) Phiếu đăng ký thi tuyển đối với thí sinh đăng ký thi tuyển theo mẫu 01 đính kèm, phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu 02 đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký, ghi rõ họ tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

(ii) Bản phô tô bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản photo văn bằng, bảng điểm học tập (kèm bản dịch sang tiếng Việt) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(iii) Trường hợp được miễn ngoại ngữ:

Trường hợp người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, yêu cầu nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

  • Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ;
  • Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
  • Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trường hợp dự tuyển vào công chức ở vùng dân tộc thiểu số;

Nếu là người dân tộc thiểu số: nộp Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

(iv) Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức nộp bản chụp (phô tô) giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, nộp bản sao (không cần chứng thực) một trong các giấy tờ sau:

  • Bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”; “Anh hùng Lao động”; “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); “Quyết định được hưởng chính sách là thương binh”; “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học”;
  • Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.
  • Đối với Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân…
  • Đối với người dân tộc thiểu số: Nộp Giấy khai sinh ghi rõ dân tộc thiểu số, trường hợp giấy khai sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân.

(v) 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh; 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

Lưu ý về hồ sơ tuyển dụng công chức kho bạc

Người dự tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điểm (4) nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp giấy xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) nêu trên cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong tuyển dụng.

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Các thành phần hồ sơ phải được kẹp với nhau, bỏ vào 01 phong bì dán kín. Bên ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký thi tuyển vị trí …” đối với trường hợp đăng ký thi tuyển hoặc “Hồ sơ đăng ký xét tuyển bảo vệ hoặc lái xe chở tiền” đối với trường hợp đăng ký xét tuyển công chức bảo vệ hoặc lái xe chở tiền; họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi; tên và địa chỉ KBNN nơi đăng ký dự tuyển.

Mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và các thành phần tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký được dập ghim lại với nhau, người dự tuyển không phải cho vào bì đựng hồ sơ nếu nộp trực tiếp.

Người dự tuyển lấy mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển trên website Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn hoặc website KBNN tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN tỉnh nào thì nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển tại KBNN tỉnh đó.

Xem thêm: Tuyển dụng công chức 2021

Lệ phí tham dự tuyển dụng công chức kho bạc

Thí sinh đăng ký dự tuyển dụng công chức kho bạc nộp lệ phí 300.000 đồng / người theo cách thức sau:

(i) Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan thuế: Nộp lệ phí nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý
 
(ii) Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cơ quan Tài chính Tiểu bang: Ứng viên ứng tuyển vào vị trí nhân viên lưu trữ tại Bộ Tài chính: Ứng viên nộp lệ phí tuyển dụng công chức kho bạc nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền
 
(iii) Đối với các bang liên bang phải thực hiện phân chia xã hội, ứng viên phải nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Điện: Sau khi hoàn thành công tác xã hội, thí sinh đến nộp lệ phí trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo chấm dứt hoạt động xã hội hóa. Ứng viên không được tham dự kỳ thi tuyển sinh và tuyển chọn
 
(iv) Đối với các tỉnh còn lại: Ứng viên phải nộp lệ phí nộp hồ sơ kèm theo hồ sơ trực tiếp tại Kho bạc của bang nơi đăng ký dự tuyển. Nếu thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh nhập học nhưng không tham gia thi tuyển, phỏng vấn đầu vào thì kho bạc nhà nước không hoàn trả hồ sơ và lệ phí tuyển sinh.
 
Xem thêm nội dung liên quan tại: Luật hành chính mới nhất

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây