Hướng dẫn chi tiết thủ tục khiếu nại đơn giản, nhanh chóng nhất

0
305

Khiếu nại là quyền của công dân và để khiếu nại được giải quyết nhanh thì cách đơn giản nhất chính là khiếu đúng trình tự, thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ phân tích thủ tục khiếu nại với các quyết định hành chính, hành vi hành chính để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đối với khiếu nại lần đầu

Luật áp dụng: Luật Khiếu nại năm 2011

Thẩm quyền: 

(i) Người đã ra quyết định hành chính;

Cơ quan có người có hành vi hành chính.

(ii) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

(iii) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết:

(i) Quyết định hành chính, Hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Quyết định hành chính, Hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của Cơ quan hành chính cấp trên với Cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định hành chính, Hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

(ii) Quyết định hành chính, Hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

(iii) Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

(iv) Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

(v) Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

(vi) Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

(vii) Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

(viii) Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

(ix) Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

Trình tự khiếu nại:

(i) Nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp;

(ii) Thụ lý giải quyết khiếu nại;

(iii) Xác minh nội dung khiếu nại;

(iv) Đối thoại;

(v) Ra và gửi quyết định giải quyết khiếu nại;

(vi) Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Hình thức khiếu nại: Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp

Thời hiệu khiếu nại: 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính

Rút khiếu nại: Bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Hình thức rút: Đơn rút khiếu nại có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại

Thụ lý giải quyết khiếu nại: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

(i) Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Vụ việc phức tạp: không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

(ii) Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá  45 ngày, kể từ ngày thụ lý;

Vụ việc phức tạp: không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thời hạn gửi quyết định giải quyết khiếu nại: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại

Chủ thể nhận quyết định giải quyết khiếu nại: Người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định giải quyết khiếu nại: Sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai.

Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày.

Đối với khiếu nại lần hai

Luật áp dụng: Luật Khiếu nại năm 2011

Thẩm quyền: 

(i) Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu

(ii) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

(iii) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực

Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: Giống với khiếu nại lần đầu.

Trình tự khiếu nại: Giống với khiếu nại lần đầu.

Hình thức khiếu nại: Đơn khiếu nại kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan

Thời hiệu khiếu nại:

(i) 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

(ii) Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày

Rút khiếu nại: Giống với khiếu nại lần đầu.

Thụ lý giải quyết khiếu nại: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

(i) Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Vụ việc phức tạp: không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

(ii) Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý;

Vụ việc phức tạp: không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thời hạn gửi quyết định giải quyết khiếu nại: Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Chủ thể nhận quyết định giải quyết khiếu nại: Người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định giải quyết khiếu nại:

(i) Sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

(ii) Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây