Khoa học Luật Hành chính: khái niệm và đối tượng nghiên cứu?

0
995

Khoa học luật hành chính là một khoa học pháp lí chuyên ngành với sự phát triển liên quan chặt chẽ đến quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước cùng sự hình thành và phát triển của hệ thống văn bản pháp luật. 

Đối tượng nghiên cứu của luật hành chính
Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Khái niệm khoa học Luật Hành chính

Khoa học Luật Hành chính là một hệ thống thống nhất những học thuyết , luận điểm khoa học , những khái niệm , phạm trù về ngành Luật Hành chính.

Cơ sở lí luận là chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt là triết học Mác-Lênin. Chính vì vậy, phương pháp luận là duy vật biện chứng. Lênin – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, là người đã nêu ra những luận điểm cơ bản về tổ chức, quản lí nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nguồn tư liệu quan trọng là đường lối, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam. Các văn kiện của Đảng, bài phát biểu của các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước là sự vận dụng sáng tạo lí luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào những điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. Do đó chúng có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của khoa học này.

Khoa học luật hành chính coi trọng việc tham khảo những tác phẩm nghiên cứu lí luận về luật hành chính của các nước trên thế giới. Điều đó dựa trên cơ sở nắm vững thực tiễn Việt Nam, phát huy tính độc lập tự chủ. Từ đó có thể tiếp thu lí luận và kinh nghiệm một cách đúng đắn, có phê phán. Nó sử dụng những phương pháp nghiên cứu chủ yếu như phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử…Nó có mối quan hệ mật thiết với các khoa học xã hội cơ bản như triết học, kinh tế – chính trị học Mác-Lênin… Triết học Mác-Lênin là cơ sớ nhận thức luận và phương pháp luận của khoa học luật hành chính. Nó cũng có mối quan hệ mật thiết với lí luận về nhà nước và pháp luật, với khoa học luật hiến pháp.  Nó cũng có liên hệ mật thiết với nhiều môn khoa học nghiên cứu về hoạt động quản lí, đặc biệt là với khoa học quản lí. Sự phát triển của cả hai ngành khoa học này là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện bộ máy và tăng cường hiệu lực của Nhà nước.

Nếu bạn đang có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực luật hành chính, hãy tham khảo tại: Luật hành chính việt nam

Đối tượng nghiên cứu của Khoa học Luật Hành chính

Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước có liên quan chặt chẽ tới ngành Luật hành chính chẳng hạn như nội dung, vị trí quản lý nhà nước trong cơ chế quản lý xã hội; quan hệ của quyền hành pháp với quyền lập pháp và tư pháp,…

Hệ thống quy phạm Luật hành chính: đặc trưng nội dung, phân loại; vấn đề hoàn thiện các chế định, hệ thống hóa và pháp điển hóa Luật hành chính; cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ hành chính, vấn đề hiệu quả của quy phạm Luật hành chính;

Về quan hệ pháp luật hành chính: nội dung pháp lý, cơ cấu, tương quan giữa các yếu tố nội tại của các quan hệ đó, quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể và cơ chế bảo đảm thực hiện chúng,…

Quy chế pháp lý của các chủ thể luật hành chính, cũng chính là các chủ thể và đối tượng quản lý nhà nước, những bảo đảm pháp lý hành chính của các quyền chủ thể;

Các hình thức và phương pháp hoạt động hành chính như: quyết định hành chính, cưỡng chế hành chính, trách nhiệm hành chính, thủ tục hành chính,…

Các phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong hoạt động hành chính;

Các vấn đề mang tính tổ chức – pháp lý của hoạt động hành chính trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội và hành chính – chính trị.

Theo đó, trên cơ sở nghiên cứu và phát hiện những quy luật điều chỉnh của Luật hành chính đối với các quan hệ hành chính, khoa học luật hành chính đề xuất những kiến nghị khoa học đổi mới tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và phương thức hoạt động của nó, đáp ứng những nhiệm vụ ngày càng nặng nề và phức tạp của công tác cải cách hành chính. Đồng thời, khoa học luật hành chính Việt Nam có nhiệm vụ làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận cơ bản của Luật hành chính với tư cách một môn học để làm cơ sở cho hoạt động giảng dạy trong các trường và khoa luật, đặc biệt là hệ thống các khái niệm và phạm trù khoa học được sử dụng trong môn học đó.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây