Không có tiền bồi thường thiệt hại thì giải quyết như thế nào?

0
54

Bồi thường thiệt hại là một thể chế quan trọng được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Đây là một dạng trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên gây thiệt hại phải thực hiện việc khắc phục hậu quả. . Trong số các hình thức trách nhiệm dân sự trong hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm phổ biến nhất. 

Không có tiền bồi thường thiệt hại thì giải quyết như thế nào?
Không có tiền bồi thường thiệt hại thì giải quyết như thế nào?

Giết người là một trong những hành vi nguy hiểm được pháp luật quy định trong BLHS. Như vậy, ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải chịu trách nhiệm dân sự liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do tính mạng bị thiệt hại. Vậy mức bồi thường được xác định như thế nào trong trường hợp bị thiệt hại về tính mạng? Không có tiền bồi thường thì sẽ giải quyết như thế nào?

Bồi thường thiệt hại là gì?

Bồi thường thiệt hại là một dạng trách nhiệm dân sự nhằm buộc người gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách bồi thường thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần của bên bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản là trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất thực tế tính bằng tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm thiệt hại về tài sản, chi phí để ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại, mất mát, giảm sút thu nhập thực tế.

Tham khảo thêm: Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn

Quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại

Phân loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trên thực tế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm các loại trách nhiệm sau: trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

  • Trong đó:

– Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản là trách nhiệm mà chủ thể gây thiệt hại bồi thường thiệt hại về tài sản thực tế có thể tính bằng tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm cả thiệt hại về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế hoặc sửa chữa những hư hỏng, mất mát, giảm sút thực tế của thu nhập.

– Đối tượng gây tổn hại về tinh thần cho người khác bằng cách làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó, thì ngoài việc dừng hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền. bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thương.

Căn cứ bồi thường thiệt hại:

Chúng tôi nhận thấy, trách nhiệm sửa chữa thiệt hại chỉ được đặt ra khi chủ thể có hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự và đã gây thiệt hại cho chủ thể khác trên thực tế. Một người chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có lỗi, do đó việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm công vụ phải dựa trên những căn cứ cụ thể sau:

– Thứ nhất: Chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật:

Chủ thể ‘ trách nhiệm sửa chữa thiệt hại chỉ tồn tại khi và chỉ khi có hành vi trái pháp luật và trách nhiệm sửa chữa thiệt hại chỉ áp dụng đối với người thực hiện hành vi.

Khi một người có nghĩa vụ nhưng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không đầy đủ nghĩa vụ là vi phạm pháp luật về nghĩa vụ vì nghĩa vụ này do pháp luật xác lập hoặc theo thỏa thuận, cam kết và đã được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. phù hợp với quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong một số trường hợp, việc không thực hiện nghĩa vụ không bị coi là trái pháp luật và người không thực hiện không phải bồi thường, cụ thể trong các trường hợp sau:

  • Hầu hết: Nếu nghĩa vụ dân sự không thực hiện được. được thực hiện đầy đủ do lỗi của người có nghĩa vụ thì người không thi hành không phải bồi thường thiệt hại.
  • Thứ hai: Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện nghĩa vụ dân sự thì người không thực hiện nghĩa vụ không phải bồi thường thiệt hại.
Không có tiền bồi thường thiệt hại thì giải quyết như thế nào?
Không có tiền bồi thường thiệt hại thì giải quyết như thế nào?

– Thứ hai: Có thiệt hại trên thực tế:

Trên thực tế, thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ dân sự bao gồm các thiệt hại sau:

Tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại toàn bộ.

Thiệt hại hoặc giảm giá trị tài sản.

Chi phí mà người phạm tội phải gánh chịu để ngăn chặn, hạn chế và sửa chữa hậu quả do vi phạm nghĩa vụ gây ra, những thiệt hại do thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút thực tế.

Những thiệt hại này được chia thành hai loại cụ thể:

Thiệt hại trực tiếp Ví dụ:

  • Thiệt hại thực tế và hợp lý: là những lợi ích vật chất hoặc lợi thế khác mà bên bị thiệt hại không có ý định riêng để khắc phục tình trạng xấu. do bên kia vi phạm nghĩa vụ.
  • Thiệt hại đối với tài sản bị hư hỏng, mất mát hoặc bị phá hủy.
  • Tổn thất gián tiếp: là những thiệt hại phải dựa trên cơ sở tính toán khoa học để xác định mức độ thiệt hại, khoản thiệt hại này còn được gọi là thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

– Thứ ba: Có mối quan hệ giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại xảy ra:

Vi phạm là nguyên nhân và hậu quả xảy ra, chỉ khi thiệt hại xảy ra thì hậu quả toàn diện mới là điểm yếu. của hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm phải sửa chữa thiệt hại.

Ngoài ra, nếu có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến thiệt hại thì việc xác định người chịu trách nhiệm bồi thường phải tính đến mức độ liên quan của hành vi vi phạm đối với thiệt hại đã xảy ra để tránh áp dụng sai quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

– Thứ tư: Do lỗi của người vi phạm nghĩa vụ dân sự:

Lỗi là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất làm cơ sở của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Người nào không thực hiện hoặc thực hiện kém nghĩa vụ dân sự thì phải chịu trách nhiệm dân sự trong trường hợp do lỗi cố ý hoặc vô ý, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, khi áp dụng quy định về trách nhiệm dân sự, không cần xác định mức độ lỗi của người phạm tội là vô tình hay cố ý nếu các bên không có thoả thuận và không có quan điểm pháp luật khác.

Tham khảo thêm: Bồi thường thiệt hại đơn phương chấm dứt hợp đồng

Không có tiền bồi thường thiệt hại thì giải quyết như thế nào?

Không có tiền bồi thường? Không có tiền bồi thường thiệt hại thì giải quyết như thế nào?
Không có tiền bồi thường? Không có tiền bồi thường thiệt hại thì giải quyết như thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Xin chào LS, tôi muốn hỏi: gia đình tôi có người thân phạm tội giết người, bị kết án 17 năm tù, gia đình phạm nhân đã nộp tiền cấp dưỡng trước khi xét xử. Tòa và sau khi xét xử đã trả thêm một khoản tiền nhưng gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm và tòa cũng đã đồng ý, giờ gia đình phạm nhân không có tiền bồi thường thì tôi phải làm sao? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra đề nghị tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm:

Theo quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại

Điều 591. Xâm phạm tính mạng

1. Thương tật tính mạng mà bị xâm phạm bao gồm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí mai táng hợp lý;

c) Gia cư cho những người có nhu cầu mà người bị thiệt hại cần phải hỗ trợ;

d) Các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật.

2. Người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp tính mạng của người khác bị tổn hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần của người kia. những người thừa kế ở hàng thứ nhất của người bị thương, trường hợp không có người đó thì người trực tiếp nuôi dưỡng người bị thương và người trực tiếp nuôi người bị thương được hưởng số tiền này.

Mức bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; trong trường hợp không có thỏa thuận thì mức tối đa cho một người mà bị hại tính mạng không được quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, trong trường hợp này, người có hành vi gây thiệt hại cho tính mạng của người khác sẽ phải có trách nhiệm sửa chữa những thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, chi phí được xác định bao gồm: chi phí hợp lý để mai táng. , tiền cấp dưỡng cho những người bị thiệt hại buộc phải chịu, một khoản tiền khác để bồi thường thiệt hại về tinh thần cho những người thân thích của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thương, v.v.

  • Thứ hai, về trách nhiệm sửa chữa thiệt hại:

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, tòa án có thể được đưa ra để quyết định. Trường hợp có quyết định của Tòa án về mức bồi thường cụ thể thì người gây thiệt hại có trách nhiệm thi hành quyết định đó.

Cơ quan thi hành án sẽ áp dụng biện pháp thu giữ tài sản (tài sản, ô tô, tài khoản ngân hàng,…), khấu trừ thu nhập của người phải bồi thường để thi hành án. Khả năng được bồi thường sẽ được thực hiện ở mức độ nào và cho đến khi hoàn thành hết trách nhiệm bồi thường?

Trong bài viết trên chúng tôi đã giải thích cho bạn các vấn đề về việc không có tiền bồi thường thiệt hại, nếu có thắc mắc gì về vấn đề không có tiền bồi thường hãy liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời rõ ràng hơn nhé.

Tham khảo thêm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây