Lịch tiếp công dân của văn phòng chính phủ

0
247

Lịch tiếp công dân của văn phòng chính phủ luôn được công khai trên trang cổng thông tin điện tử của chính phủ theo công văn sửa đổi của Chính Phủ số 7495/VPCP-V.I.

Công văn 7495/VPCP-V.I 2018 chấn chỉnh công tác tiếp công dân:

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             ——-                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 7495/VPCP-V.I                                                                                           —————

V/v: Chấn chỉnh công tác tiếp công dân                                          Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:  – Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

            Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản (Báo cáo số 279/BC-UBTVQH14 ngày 24 tháng 5 năm 2018 về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV) kiến nghị Chính phủ chấn chỉnh công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

            1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất; công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

             2. Giao Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ đưa vào chương trình công tác kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc tiếp công dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
– Như trên;                                                                                                          PHÓ CHỦ NHIỆM
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
– Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam:
– Ban Nội chính Trung ương;
– Ủy ban Kiểm tra Trung ương;                                                                           Nguyễn Duy Hưng
– Ban Dân nguyện của UBTVQH;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: QHĐP, TCCV, TH, cổng TTĐT;
– Lưu: VT, V.I (3). TS

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây