Mẫu phiếu thông báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

0
134

Thông báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được sử dụng khi chủ thể cần thông báo những thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Thay đổi sổ ngân sách, điều chỉnh sổ tạm trú …

thông báo thay đổi hộ khẩu
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu phiếu thông báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………. 2. Giới tính:…..

3. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:…………………………….

5. Nơi thường trú:………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:…………..

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):………………………………………….……………………. 2. Giới tính:……..

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………………. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:………

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:……………………………………….

8. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………….

9. Nguyên quán:………………………………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………………………………..

11. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………….

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….

……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:……………..

13. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14. Quan hệ với chủ hộ:……..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Giới tính

Nơi sinh

Nghề Nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

Hướng dẫn cách viết phiếu thông báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Điều 9 Thông tư 36/2014 của Bộ Công an hướng dẫn viết phiếu báo chuyển hộ khẩu, nhân khẩu cụ thể:

(i) Ghi rõ các phần “Họ và tên Chủ hộ” và “Mối quan hệ với Chủ hộ”. :
Trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp và cấp sổ đăng ký, sổ đăng ký tạm trú thì họ và tên người đến đăng ký thường trú. hoặc tạm trú, liên hệ với chủ gia đình, chứng thư là chủ gia đình;
Trường hợp được chủ dòng họ đồng ý cho vào Sổ đăng ký nhân khẩu, Sổ đăng ký tạm trú thì ghi đầy đủ họ và tên của chủ hộ và ghi họ tên vào Sổ đăng ký cư trú hoặc sổ đăng ký tạm trú. Nơi cư trú, mục quan hệ với chủ họ, ghi thực tế quan hệ với chủ hộ;
Nếu thay đổi Sổ đăng ký nhà ở, Sổ đăng ký tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; Tách sổ hộ khẩu; sửa đổi, cấp lại sổ đăng ký căn hộ, sổ tạm trú; Khi cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận đã đăng ký thường trú trước đây thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ có thời hạn vào sổ hộ khẩu hoặc sổ cư trú.
(ii) Phần Nội dung và Nhân khẩu của Hộ gia đình: Ghi tóm tắt những thay đổi và nhân khẩu của Sổ hộ khẩu.
(iii) Phần “Ý kiến của ​​chủ hộ”: Ghi ý kiến ​​của chủ hộ về việc đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; Chủ hộ phải ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.
(iv) Phần “Xác nhận của cơ quan công an” như sau:
Trường hợp đã xác nhận báo cáo quyết toán trước đó thì cơ quan công an có trách nhiệm xác nhận báo cáo quyết toán trước đó. Thông tin cơ bản cho từng nhóm nhân khẩu học; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký (nếu có); Ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa tên trong sổ đăng ký thường trú;
Trường hợp cấp lại sổ nhà ở do bị mất thì Công an quận, huyện, thị xã nơi công dân có hộ khẩu thường trú phải xác nhận việc mất. Nội dung giấy chứng nhận gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.
Kể cả trường hợp người viết phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu đồng thời là người khai báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu thì công dân chỉ cần cung cấp các thông tin sau: thông tin quy định tại Mục II “Thông tin về nhân khẩu”. với những thay đổi về dữ liệu hộ gia đình hoặc nhân khẩu. “

Mời bạn xem thêm: Thủ tục chuyển hộ khẩu khác tỉnh

Tìm hiểu thêm các vấn đề về  Luật hành chính mới nhất

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây