Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu

0
168

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu được quy định như thế nào? Hướng dẫn điều mẫu tờ khai? Để biết thêm thông tin về vấn đề này xin mời quý độc giả hãy tham khảo bài viết.

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)Ảnh
mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.
(1)

 1. Họ và tên (chữ in hoa)……………………………………………………………… 2. Nam □ Nữ □
 2. Sinh ngày ……. tháng ……. năm …….……. Nơi sinh (tỉnh, TP)………………………………..
4. Giấy CMND/thẻ CCCD số (2)  Ngày cấp…./…./…. Nơi cấp……
 1. Dân tộc ………………………6. Tôn giáo ………………….. 7. Số điện thoại ……………………
 2. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)……………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………

 1. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú) ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nghề nghiệp …………………………….11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………..

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Cha: họ và tên ………………………………………………..sinh ngày ………/………/…………

Mẹ: họ và tên …………………………………………………….. sinh ngày ………/………/…………

Vợ/chồng: họ và tên ……………………………………………… sinh ngày ………/………/………

 1. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có)số …………. cấp ngày …………./……../………
14. Nội dung đề nghị(3) ……………………………………………………………….

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có): ………………………

Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..…Nam □ Nữ □

Sinh ngày …… tháng …… năm ………. Nơi sinh (tỉnh, TP) …………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Ảnh
mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng cỡ 3x4cm
(1)
Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn
(4)
hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại ………. ngày .… tháng ….. năm…….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm các vấn đề liên quan về hộ chiếu gắn chíp.

Tìm hiểu thêm các vấn đề về Pháp luật hành chính

Hướng dẫn điều mẫu tờ khai

Mục (1): Họ tên phải viết bằng chữ in hoa.

Mục (2): Chọn giới tính và ghi chính xác giới tính

Mục (3):  Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh/TP).

Mục (4): Ghi số CMND/CCCD đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.

Mục (5)-(6)-(7): Ghi rõ dân tộc (Kinh, Mường, Thái…), tôn giáo và số điện thoại liên lạc.

Mục (8)-(9): Ghi rõ địa chỉ thường trú/tạm trú hiện tại.

Mục (10)-(11): Ghi nghề nghiệp kèm địa chỉ cơ quan làm việc (không bắt buộc).

Mục (12): Ghi tên, họ, ngày tháng năm sinh của cha mẹ.

Mục (13): Chỉ khai nếu trước đó đã được cấp hộ chiếu thì ghi số hộ chiếu được cấp gần nhất kèm ngày cấp.

Mục (14):

Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

Mục (15): Chỉ khai nếu đề nghị cấp hộ chiếu chung cho con dưới 9 tuổi.

Mục “Xác nhận”: Công dân KHÔNG GHI mục này.

– Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.

– Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Lưu ý dán ảnh: Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai; trong đó phải dùng ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

Xem thêm bài viết có nội dung liên quan: HỘ CHIẾU

Khuyến nghị của Công ty Luật NHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây