Mức bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm theo quy định pháp luật hiện hành

0
49

Danh dự, nhân phẩm là giá trị gắn liền với bản sắc con người, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Tấn công danh dự và nhân phẩm của một cá nhân có thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Vậy bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm là như thế nào, và mức bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm ra sao, hãy đọc bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhé…

Mức bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm theo quy định pháp luật hiện hành
Mức bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm theo quy định pháp luật hiện hành

Bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm và uy tín bị xâm phạm

Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự tín nhiệm của mình.

Là quyền nhân thân của mọi người, được pháp luật bảo vệ

“Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, cưỡng bức, nhục hình hoặc bất kỳ hình thức đối xử nào làm phương hại đến sự toàn vẹn về thể chất, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm ”.

và BLDS 2015 quy định:

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của một người là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ
Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ những thông tin làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình, v.v.

Thông tin phương hại đến danh dự, nhân phẩm; uy tín của cá nhân được công bố trên các phương tiện truyền thông phải được dập tắt, chấn chỉnh, v.v. phẩm giá; người được cung cấp thông tin có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố thông tin đó là không đúng sự thật;

Người bị thông tin làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm; danh tiếng cũng có quyền yêu cầu người đưa thông tin xin lỗi; cải chính và bồi thường công khai.

Xác định thiệt hại về danh dự nhân phẩm

Bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị tổn hại

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị tổn hại bao gồm:

  • Chi phí hợp lý để hạn chế, sửa chữa thiệt hại;
  • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
  • Thiệt hại theo luật định khác

Người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp danh dự, nhân phẩm; Nếu uy tín của con người bị tổn hại thì phải bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại trong thương mại

Thiệt hại về danh dự nhân phẩm và uy tín bị xâm phạm

Theo Nghị Quyết 03/2006/NQHĐTP:

1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm:

Chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự; nhân phẩm; uy tín của người bị thiệt hại;

Chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm;

Tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc;

Cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại;

Các chi phí thực tế cần thiết khác để hạn chế khắc phục thiệt hại (nếu có)

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Nếu trước khi danh dự; nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm, người xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự; nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm; người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút đó;

Việc xác định thu nhập thực tế của người bị xâm phạm và việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiên theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này.

3. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm

Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự; nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm;

Trong mọi trường hợp khi danh dự; nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần.

Căn cứ hướng dẫn của nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của người bị xâm hại;

Việc xác định mức độ tổn thất tâm linh phải căn cứ vào hình thức phạm tội (bằng lời nói hoặc đăng trên báo viết, báo hình …); xúc phạm; phổ biến thông tin phản cảm.

Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người bị thương do các bên thoả thuận trước;

Nếu không đạt được thỏa thuận, số tiền bồi thường cho trường hợp mất trí phải dựa trên mức độ mất trí; nhưng không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm đóng bảo hiểm.

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm

Mức bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm theo quy định pháp luật hiện hành
Mức bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm theo quy định pháp luật hiện hành
  • Trong trường hợp người bị thương mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thương được bồi thường từ khi mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết; trừ khi có thoả thuận khác.
  • Trong trường hợp bên bị thương chết, những người mà anh ta được yêu cầu phải nuôi dưỡng suốt đời được hưởng tiền cấp dưỡng kể từ cái chết của bên bị thương trong khoảng thời gian sau:

Người chưa thành niên hoặc đã có thai con của người chết còn sống sau khi sinh được hưởng cấp dưỡng đến 18 tuổi; trừ trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tham gia lực lượng lao động và có đủ thu nhập để tự trang trải cuộc sống;

Người chưa thành niên không thể làm việc được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.

  • Đối với thai nhi của người đã khuất, việc bảo dưỡng được tính từ khi người này được sinh ra và vẫn còn sống.

Mức bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm theo quy định pháp luật hiện hành

1. Bị xử phạt hành chính

Theo nghị định 167/2013 / NĐCP:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

“Có cử chỉ, lời nói thô lỗ, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác ”

Vẫn theo Nghị định 15/2020 / NĐCP:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trục lợi mạng xã hội để thực hiện một trong các việc sau:

“ Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật ; thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, vu cáo, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của con người. ”

2. Thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể bị truy tố

Thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 155 BLHS 2015:

1. Người nào xâm hại nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, phạt cảnh cáo; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

i. Phạm tội hai lần trở lên;

ii. Từ 02 người trở lên;

iii. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn;

iv. Dành cho những người trong dịch vụ chính thức;

v. Dành cho người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chữa bệnh, chữa bệnh cho mình;

vi. Sử dụng máy vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

vii. gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến
5%.

3. Tôi thuộc một trong các trường hợp sau; bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

i. Gây rối loạn hành vi và tâm thần của nạn nhân 46% trở lên;

ii. Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm làm công việc, nghề nghiệp hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại tài sản công ty

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây