Nộp phạt hành chính ở đâu? Quy định về nộp phạt hành chính

0
55

Người vi phạm các quy định về quản lý hành chính nhà nước, sau khi nhận được quyết định xử phạt với nội dung phạt tiền thì việc nộp phạt được quy định như thế nào? Các khoản tạm ứng thanh toán chậm được tính như thế nào và khi nào được miễn tiền phạt vi phạm?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến bộ phận tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Văn bản hợp nhất 210 / VBHNBTP 2018 về việc hợp nhất Nghị định hướng dẫn của Luật Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành (Hợp nhất Nghị định 81/2013 / NĐCP hướng dẫn và thi hành các biện pháp của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017 / NĐCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013 / NDCP).

Nội dung tư vấn, giải đáp của chúng tôi như sau:

Thủ tục thu, nộp phạt hành chính

Theo quy định tại Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì người, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nếu quyết định xử phạt vi phạm hành chính có thời hạn thi hành trên 10 ngày thì phải tôn trọng thời hạn này.

Ngoài ra, Điều 10 Văn bản hợp nhất 210 / VBHNBTP quy định cá nhân, tổ chức vi phạm nộp phạt theo một trong các phương thức sau:

Nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại khi Kho bạc công khai lệnh thu mức tiền phạt được quy định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56 (đây là trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản) và khoản 2 Điều 78 Luật xử phạt vi phạm hành chính. xử lý vi phạm hành chính (trường hợp, vùng biên giới, miền núi đi lại khó khăn thì người, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt).

Nếu quá thời hạn thi hành thì buộc phải thi hành quyết định xử phạt và cứ chậm nộp thì bị phạt thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Điều kiện hoãn thi hành quyết định nộp phạt hành chính

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Theo quy định tại Mục 76 của Đạo luật Quản lý vi phạm hành chính năm 2012, các điều kiện để hoàn thuế của các quyết định án bao gồm:

  • Người bị phạt 3.000.000 đồng trở lên phải đối mặt với những khó khăn đặc biệt và bất ngờ về mặt kinh tế do thiên nhiên tự nhiên gây ra. Thảm họa, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh nghiêm trọng, tai nạn và ủy ban của xã được chứng nhận mà người dân cư trú, cơ quan, tổ chức nơi ông làm việc và công trình.
  • Phải có yêu cầu trì hoãn quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho cơ quan của người đó đã đưa ra quyết định xử phạt.

Thời hạn thực hiện việc thực hiện Quyết định xử phạt không quá 3 tháng kể từ ngày quyết định trì hoãn.

Như đã nêu trong Đạo luật Thao tác vi phạm hành chính được sửa đổi và hoàn thành vào năm 2020 (cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, có hiệu quả để thực hiện), các điều kiện bị hoãn đến tiền phạt được sửa đổi sau, chính xác hơn: hoãn lại: sự hoãn thực thi Quyết định phạt được áp dụng khi tất cả các điều kiện:

  • Người đã bị phạt tiền 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức đã bị kết án phạt 100.000.000 đồng trở lên ..
  • Cá nhân gặp phải khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh nghiêm trọng, tai nạn cấp xã phải được chứng nhận bởi Ủy ban dân số của thành phố nơi cư trú hoặc tổ chức và tổ chức nơi nó hoạt động và công trình; Trong trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do các bệnh nguy hiểm và vô tình, họ phải có thêm các chứng chỉ kiểm tra và kiểm tra y tế và các tổ chức điều trị trở lên;

Về tổ chức gặp khó khăn về kinh tế đặc biệt hoặc bất ngờ do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh phải được chứng nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp cộng đồng, Hội đồng quản trị của Khu công nghiệp và Khu công nghiệp. Khu vực xử lý xuất khẩu, Khu công nghệ cao , Khu kinh tế, cơ quan thuế trực tiếp quản lý hoặc cấp trực tiếp các cơ quan.

  • Cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt kèm theo giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định cho người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn chấp hành quyết định. về xử phạt vi phạm hành chính (10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định) quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thời hạn đình chỉ thi hành quyết định xử phạt không quá 3 tháng, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ.

Xem thêm: Xử phạt vi phạm hành chính về rượu

Các trường hợp được giảm, miễn tiền nộp phạt hành chính

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Các trường hợp được giảm, miễn tiền nộp phạt hành chính đối với cá nhân

Theo quy định tại Điều 77 của Đạo luật Quản lý vi phạm hành chính, các trường hợp bị giảm và miễn tiền phạt, nơi các cá nhân thuộc về trường hợp trì hoãn xử phạt các quyết định phạt quy định tại Điều 76 của Điều 76 của Điều 76 của các điều kiện trước . Sau đây:

  • Với người có thể không thể thực hiện các quyết định, họ có thể được coi là giảm, được miễn phạt tiền còn lại trong quyết định xử phạt.
  • Và phải có một ứng dụng để giảm, từ bỏ phần còn lại hoặc toàn bộ hình phạt được gửi cho người đã đưa ra quyết định xử phạt.

Theo các quy định của Đạo luật quản lý vi phạm hành chính, được sửa đổi và bổ sung vào năm 2020 (cho đến ngày 01/01/2012, các hiệu ứng có hiệu lực) Các trường hợp giảm và miễn tiền phạt đối với người sửa đổi, được thêm vào như sau:

– i/ Với cá nhân đã bị hoãn lại để thực hiện một quyết định phạt, nhưng tiếp tục gây khó khăn kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh nghiêm trọng, ‘tai nạn và chứng nhận của Ủy ban nhân dân tại thành phố nơi người đó nằm trong các cơ quan và tổ chức nơi Anh ấy hoặc cô ấy học và hoạt động => được giảm xuống một phần của bản ghi được ghi lại trong quyết định.

– ii/ Cá nhân đã bị giảm bởi một mức phạt được đề cập ở trên, tiếp tục gây khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh nghiêm trọng, tai nạn dẫn đến việc không thể kiểm tra việc xử phạt và chứng nhận của Ủy ban Nhân dân cấp Cộng đồng nơi Người cư trú hoặc tổ chức hoặc tổ chức nơi người đó học và hoạt động => được miễn phạt tiền còn lại.

– iii/ Cá nhân bị phạt tiền cho lần đầu tiên hoặc lần thứ hai trong trường hợp tiền phạt được hưởng tiền thù lao bao nhiêu lần theo quy định tại Mục 79 của Luật XPVPH, nhưng có những khó khăn kinh tế đặc biệt hoặc bất ngờ do thiên tai và thảm đồ họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh cơ sở hạ tầng , tai nạn và chứng nhận của các ủy ban phổ biến tại thành phố nơi người cư trú, cơ quan, tổ chức nơi ông làm việc và công trình; Trong trường hợp khó khăn không lường trước về những khó khăn kinh tế do các bệnh nguy hiểm, tai nạn phải có thêm các tổ chức chứng nhận và điều trị kiểm tra y tế hoặc nhiều hơn => được miễn phạt tiền còn lại.

– iv/ Người đã được hoãn chấp hành quyết định phạt tiền mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hoả hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc dẫn đến không thi hành được quyết định: => được miễn toàn bộ tiền phạt.

– v/ Người có mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên gặp khó khăn đặc biệt hoặc khó khăn đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn dẫn đến chết người có khả năng phải chấp hành quyết định xử phạt và xác nhận của cấp xã. Ủy ban nhân dân nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, công tác; Trường hợp kinh tế khó khăn đột xuất do ốm đau, tai nạn chết người phải có giấy xác nhận của trung tâm khám chữa bệnh từ cấp quận, huyện trở lên => miễn toàn bộ số tiền phạt.

Xem thêm: Xử phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy

Các trường hợp được giảm, miễn tiền nộp phạt hành chính đối với tổ chức

Đạo luật tôn trọng việc quản lý vi phạm hành chính trong năm 2012 không quy định miễn và giảm các tổ chức, nhưng theo quy định của pháp luật về quản lý vi phạm hành chính sửa đổi và bổ sung vào năm 2020 (kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 hiệu quả) giảm và miễn tiền phạt đối với các tổ chức được hoàn thành như sau:

Đối với các tổ chức đã yêu cầu miễn hoặc giảm tiền phạt:

Đối với các tổ chức đã bị hoãn lại một quyết định phạt để tiếp tục những khó khăn kinh tế đặc biệt hoặc bất ngờ do thiên tai, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và chứng nhận của mức độ cộng đồng của cấp cộng đồng, khu công nghiệp và khu vực xuất khẩu, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế trực tiếp hoặc các cơ quan cao cấp trực tiếp => được giảm bởi một mức phạt được nêu trong quyết định xử phạt.

Cho các tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được miễn phạt tiền còn lại:

i) đã giảm bằng mức phạt ở trên hoặc trả tiền phạt hoặc lần thứ hai trong trường hợp kết thúc nhiều lần.

ii) Hoàn thành các biện pháp trừng phạt và biện pháp khắc phục bổ sung.

iii) Tiếp tục đối phó với những khó khăn kinh tế đặc biệt hoặc bất ngờ do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, bùng phát và chứng nhận các ủy ban phổ biến cấp cộng đồng, khu công nghiệp và ban quản lý khu công nghiệp. Chế biến xuất khẩu, khu công nghệ cao, kinh tế cơ quan và cơ quan thuế. cơ quan quản lý hoặc cấp trực tiếp.

Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được miễn cho toàn bộ mức phạt:

i), tổ chức đã bị hoãn lại để thực hiện các quyết định xử phạt theo quy định;

ii) Hoàn thành các biện pháp trừng phạt và biện pháp khắc phục bổ sung.

iii) Tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế đặc biệt hoặc đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh được Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội đồng quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế trực tiếp xác nhận. hoặc cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

Trên đây chúng tôi đã đem đến cho bạn những kiến thức về việc nộp phạt hành chính, và các trường hợp được miễn giảm nộp phạt hành chính, mong rằng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Để biết thêm nhiều thông tin hơn và chi tiết liên quan đến nộp phạt hành chính hoặc những vấn đề liên quan tới hành chính, bạn đọc có thể truy cập vào Trang chia sẻ kiến thức pháp luật, tại đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều kiến thức về luật hành chính để bạn tìm hiểu.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây