Mức phạt bao nhiêu đối vời hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

0
73

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 1152018 NĐCP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và Điều 1 Nghị định số 1242021 NĐCP của Ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi ổ sung một số điều của Nghị định số 1172020 NĐCP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế mức xử phạt vi phạm hành chính các quy định khác nhằm ảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nhập khẩu cung ứng thực phẩm cụ thể như sau:

Mức phạt bao nhiêu đối vời hành vi vi phạm an toàn thực phẩm
Mức phạt bao nhiêu đối vời hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là gì? Quy định về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là gì?

Vệ sinh an toàn thực phẩm hay an toàn thực phẩm theo nghĩa hẹp là khoa học dùng để chỉ việc xử lý chế biến bảo quản dự trữ thực phẩm bằng các phương pháp phòng chống dịch ệnh do thực phẩm gây ra. Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng bao gồm một số thói quen và thao tác ở khâu chế biến cần phải tuân thủ để tránh những nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng đến sức khỏe.

An toàn thực phẩm cũng bao gồm một số quy trình chế iến phải được tuân thủ để tránh những nguy cơ có thể xảy ra với sức khỏe. Theo nghĩa rộng vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả những vấn đề phải được giải quyết liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm nhằm đảm ảo sức khỏe cho người tiêu dùng

Vệ sinh thực phẩm là đảm bảo an toàn thực phẩm. . Thực phẩm được coi là an toàn là thực phẩm được xử lý và bảo quản sạch sẽ trong quá trình sản xuất chăm sóc đóng gói và chế biến.

Xem thêm: Phạt hành chính sử dụng bóng cười

Quy định về an toàn thực phẩm

1. Luật An ninh lương thực

.Luật An ninh lương thực đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

.Luật an toàn thực phẩm xác định các quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đối với an toàn thực phẩm;

Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh thực phẩm và xuất nhập khẩu thực phẩm; quảng cáo ghi nhãn thực phẩm;

Quy định Kiểm nghiệm Thực phẩm; phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm; phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin giáo dục và truyền thông về an ninh lương thực;

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra một số văn bản hướng dẫn Luật An toàn Thực phẩm có liên quan đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trừ các trường hợp sau theo quy định tại Nghị định số 152018 NĐCP. Trong đó nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm vẫn được hoạt động gồm:

 • Sản xuất ban đầu sản xuất nhỏ lẻ
 • Sản xuất kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định
 • Chế iến nhỏ lẻ
 • Thực phẩm buôn bán lẻ
 • Buôn bán thực phẩm đóng gói sẵn.
 • Sản xuất kinh doanh dụng cụ vật liệu bao gói đựng thực phẩm.
 • Nhà hàng trong khách sạn.
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký kinh doanh thực phẩm.
 • Công ty thức ăn đường phố.

3. Các chỉ tiêu kiểm tra an toàn thực phẩm

Mặc dù được miễn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng các trường hợp trên vẫn được kiểm tra thường xuyên vì vậy đối với các đơn vị sản phẩm này phải đáp ứng các tiêu chí kiểm tra của cơ quan chức năng để tuân thủ quy định của pháp luật và cũng bảo vệ sức khỏe cho khách hàng:

Các chỉ tiêu kiểm tra bao gồm:

(1) Nơi kinh doanh phải sạch sẽ cách xa các nguồn gây ô nhiễm (cống rãnh rác thải công trình vệ sinh nơi buôn bán gia súc gia cầm

( 2) Bày chế iến thức ăn trên bàn hoặc giá cao cách sàn 60 cm

(3) Thực phẩm được che đậy bảo quản hợp vệ sinh chống ruồi nhặng mưa nắng và các côn trùng động vật khác

(4) Làm không trộn lẫn thức ăn Thức ăn sống và chín

(5) Có dụng cụ xẻng sạch

(6) Đảm bảo có đủ e sạch và nước đá theo Quy định

(7) Chủ Doanh nghiệp Nhóm ngành này phải có Sức khỏe tốt và có kiến ​​thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

(8) Có sổ ghi nguồn thực phẩm

(9) Có đủ dụng cụ túi đựng rác chất thải được niêm phong hợp vệ sinh.

Xem thêm: Xử phạt hành chính dưới 18 tuổi

Mức phạt bao nhiêu đối vời hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

Mức phạt bao nhiêu đối vời hành vi vi phạm an toàn thực phẩm
Mức phạt bao nhiêu đối vời hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

1. Mức độ vi phạm thương mại và giao thông tốt trong thị trường thực phẩm được quy định như sau:

(a) phạt tiền một lần đến 02 lần tổng giá trị của các sản phẩm thực phẩm vi mô tiêu thụ ởi thương mại và giao thông trong thị trường thực phẩm không tuân thủ các tiêu chuẩn được công bố; Sản phẩm thực phẩm chịu sản xuất tại các tổ chức có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nhận về an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận tương đương mà không tuân thủ các quy định;

(b) Phạt tiền gấp 2 lần với giá 03 lần tổng giá trị vi phạm thực phẩm đã được tiêu thụ cho các hành vi thay thế cháo bổ sung giảm linh kiện hoặc phụ gia so với các tiêu chuẩn được công bố.;

(c) phạt phạt 03 lần lên 05 lần so với 05 lần tổng giá trị vi phạm thực phẩm đã được tiêu thụ cho các hành vi thay thế ùn ổ sung giảm linh kiện hoặc phụ gia hoặc phụ gia hoặc chỉ số an toàn theo quy định kỹ thuật tương ứng hoặc các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 VND đối với một trong các hành vi vi phạm sản xuất bảo vệ y tế sau:

(a) không thành lập hoặc duy trì quản lý hệ thống. Quản lý chất lượng để kiểm soát quy trình sản xuất lưu thông phân phối để đảm bảo các sản phẩm chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn được công bố và bảo mật cho người dùng cho đến ngày hết hạn;

(b) Không duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày cho hệ thống thực vật thiết bị và tiện ích;

(c) Không thực hiện và lưu trữ các tệp và tài liệu về sản xuất kiểm soát chất lượng lưu lượng phân phối để thu hồi tất cả các lô sản phẩm theo quy định của Đạo luật;

(d) Không áp dụng các biện pháp kiểm tra và theo dõi trong quá trình sản xuất để tránh ất kỳ nguy cơ nhầm lẫn ô nhiễm ô nhiễm chéo; Không lưu kết quả trong tệp ngay khi bạn làm hoặc ngay sau khi hoàn thành giai đoạn sản xuất;

(đ) Nguyên liệu xuất khẩu sẽ được sử dụng mà không đánh giá chất lượng; xuất khẩu sản phẩm khi chưa được đánh giá để đáp ứng chất lượng cần thiết;

(E) Không theo dõi sự ổn định của sản phẩm dựa trên các quy định của pháp luật;

(g) Không có khiếu nại và thủ tục phục hồi sản phẩm thủ tục tự kiểm tra hoặc quy định nhưng không tuân theo quy trình; Không đăng ký và duy trì đầy đủ hồ sơ giải quyết khiếu nại nhắc nhở sản phẩm tự kiểm tra;

(h) Nguồn nhân lực tham gia sản xuất không nên được đào tạo và tái chế về các nguyên tắc cơ bản của thực hành thực phẩm bảo vệ thực phẩm tốt;

(i) Không có mô tả công việc cho nhân viên chủ chốt trách nhiệm và các bộ khởi hành dựa trên quy định;

(K) Không có quá trình sản xuất được phê duyệt cho từng sản phẩm;

(L) Không thể thực hiện và không duy trì các hoạt động tự kiểm tra để giám sát việc thực hiện nhu cầu và tuân thủ các thực hành sản xuất thực phẩm sản xuất thực phẩm tốt và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết trong khóa học do;

(m) Không có hợp đồng hoặc hợp đồng nhưng không được xác định rõ ràng và thống nhất và không được kiểm soát chặt chẽ trong trường hợp sản xuất và hoặc xét nghiệm theo hợp đồng;

(N) Không giữ mẫu vật liệu ban đầu và thành phẩm theo quy định hoặc lưu trữ mẫu nhưng không đủ mẫu và thời gian duy trì theo quy định.

2A. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về sản xuất thực phẩm ảo vệ sức khỏe quy định tại khoản 2 Điều này nếu tái phạm.

3. Phạt tiền đối với hành vi tiếp thị đưa sản phẩm phải tự công bố đăng ký bản công bố sản phẩm mà không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật hoặc không tự công bố sản phẩm biên nhận việc đăng ký quảng cáo sản phẩm phải đạt một trong các mức sau đây:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm đến 3.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm từ trên 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm từ trên 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm từ trên 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp giá trị sản phẩm vi phạm từ trên 100.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

(a) Không sắp xếp lại các sản phẩm và tổ chức lại thông báo sản phẩm theo quy định của pháp luật nếu sản phẩm đã thay đổi tên sản phẩm xuất xứ thành phần thành phần;

(b) Không thực hiện thông báo bằng văn bản về nội dung sửa đổi sau đây đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Đạo luật hoặc thông báo nhưng nội dung của thông báo không phù hợp với các sửa đổi của sản phẩm hoặc bất kỳ Tài liệu theo quy định của hành động chứng minh thay đổi;

(c) Sửa chữa và xóa xóa nội dung nội dung của sản phẩm Tự quảng cáo ấn phẩm sản phẩm nhận thông báo sản phẩm phiếu giảm giá kết quả kiểm tra điều kiện bảo mật đủ thực phẩm và các giấy tờ và tài liệu khác;

(D) không tuân thủ quy định về Bộ phận SAN trích xuất sản xuất và kinh doanh thực phẩm;
đồng) Bán phụ gia thực phẩm và các chất chế iến thực phẩm trong các cơ sở thương mại hóa học.

5. Phạt tiền 30.000.000 đồng và 40.000.000 đồng được áp dụng cho một trong các hành vi sau:

(a) Sản xuất nhập khẩu thương mại thực phẩm trên thị trường thực phẩm sản phẩm phụ gia thực tế và hỗ trợ chất để chế iến thực phẩm công cụ Vật liệu đóng gói chứa tiếp xúc trực tiếp với các loại thực phẩm không phù hợp cho thông tin sản phẩm được công ố ngoại trừ trong trường hợp được chỉ định tại khoản 1 Điều này;

(b) Bản dịch sản phẩm nguyên liệu sản xuất và nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc phục vụ sản xuất nội bộ của các tổ chức người không được tiêu thụ trong thị trường nội bộ đã được miễn các quy trình thông áo sản phẩm và miễn Kiểm tra an ninh lương thực nhập khẩu theo quy định của Đạo luật.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi sau:.

(a) Nhập khẩu sản xuất chế iến cung cấp và án thực phẩm vào nhiễm độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của 1 không có ai ở 04 người mà không ghé thăm tội phạm trách nhiệm pháp lý;

(b) Nhập khẩu cung cấp hoặc bán thực phẩm sử dụng các chất hóa chất phụ gia thực phẩm hoặc dấu ngoặc chế iến thực phẩm bị cấm hoặc ngoài danh sách được phép sử dụng ít hơn 10.000.000. 000 ưu điểm bằng đồng hoặc tiêu cực dưới 5.000.000 đồng;

(c) Nhập khẩu cung cấp hoặc án thực phẩm sử dụng các chất hóa chất phụ gia thực phẩm hoặc hỗ trợ chế iến thực phẩm không được phép hoặc không được phép lưu hành Việt Nam trị giá dưới 50.000 đồng. 000 đồng hoặc lợi ích tiêu cực dưới 20.000.000 đồng.

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất nhập khẩu tiếp thị đưa ra thị trường thực phẩm phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế iến có chứa chất độc ị nhiễm chất độc hoặc có chứa dược chất không thuộc loại được sử dụng cho thực phẩm.

8. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhập khẩu sản xuất chế iến cung cấp mua án thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của 05 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Nhập khẩu cung cấp mua án thực phẩm có sử dụng chất hóa chất phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế iến cấm sử dụng hoặc không có trong danh mục được phép sử dụng có giá trị từ 10.000.000 đồng 5.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi ất chính hơn 5.000.000 đồng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Nhập khẩu cung cấp mua án thực phẩm có chứa chất hóa chất phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế iến chưa được phép sử dụng hoặc lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi ất chính trên 20.000.000 đồng nhưng không đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

9. Phạt tiền gấp 5 lần với giá trị vi phạm các sản phẩm cho các hành vi quy định tại các điểm và c khoản 8 Điều này trong trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất của khung hình phạt tương ứng nhưng vẫn còn trong 07 lần giá trị của sản phẩm đã không đạt được trách nhiệm của câu.

10. Mẫu phạt bổ sung:

(a) đình chỉ một phần hoặc bất kỳ sản xuất điều trị đàm phán cho ăn từ 1 tháng thành 03 tháng đối với các vi phạm quy định tại Điều 2a và 7 của Điều này;

(b) Đình chỉ một phần hoặc tất cả các sản xuất chế iến cung cấp thực phẩm từ 03 tháng đến 5 tháng đối với các vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này;

(c) Đình chỉ đảng hoặc tất cả các hoạt động sản xuất chuyển đổi đàm phán và cung ứng thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với các vi phạm quy định tại khoản 9 Điều này;

(d) tịch thu ằng chứng vật chất của các vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

(đ) Tước quyền sử dụng việc nhận thông báo sản phẩm 10 tháng đến 12 tháng cho sản phẩm được chỉ định bởi bản sao được công bố của sản phẩm quy định tại các điểm a và khoản 4 điểm một Điều 5 của Điều này Được;

(e) Tước quyền sử dụng việc nhận ghi nhận thông áo sản phẩm từ 12 tháng đến 16 tháng đối với sản phẩm được quy định ởi ản sao được công ố của sản phẩm quy định tại khoản 6 của Điều này;

(g) Tước quyền sử dụng việc nhận thông báo về thông báo sản phẩm từ 16 tháng đến 20 tháng đối với các sản phẩm phải thông báo về thông báo về các vi phạm quy định tại khoản 7 Điều này;

(h) Tước quyền sử dụng việc nhận thông báo sản phẩm của sản phẩm từ 20 tháng đến 2
tháng đối với sản phẩm được ghi nhận ghi lại sản phẩm quy định quy định tại các khoản 8 và 9 của Điều này.

11. Biện pháp khắc phục:

(a) Phục hồi thực phẩm cưỡng ức đối với các vi phạm quy định tại các khoản 1 5 6 7 8 và 9 của Điều này;

(b) Buộc phải phá hủy thực phẩm đối với các vi phạm quy định tại các khoản 6 7 8 và 9 của Điều này;

(c) Buộc tất cả các chi phí cho việc thao túng ngộ độc thực phẩm đánh giá và điều trị cho những người bị ngộ độc thực phẩm đối với các vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 và điểm a khoản 8 của ài viết hiện tại;

(d) Bắt buộc sự phục hồi của việc tự thông báo về các sản phẩm cho các sản phẩm được thông báo tự thông áo về các vi phạm quy định tại các điểm a đoạn A điểm a khoản 5 mệnh đề 6 7 8 và 9 Cái này;

(đ) Buộc sửa đổi sử dụng hoặc tái chế hoặc phá hủy các loại thực phẩm ị ép uộc vi phạm quy định tại các khoản 1 3 và 5 của Điều này;

(e) Buộc phải trả lại các tài liệu đã sửa chữa và xóa các tài liệu vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

Nếu bạn đang quan tâm đến các thủ tục hành chính khác thì hãy xem thêm bài viết trên trang luật hành chính.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây