Quy định mới nhất về phạt nộp trễ thuế môn bài 2022

0
40

Thuế môn bài là mức thuế mà các đơn vị doanh nghiệp phải nộp hàng năm theo các quy định đã thỏa thuận trong giấy phép kinh doanh. Việc sẽ bị phạt nộp trễ thuế môn bài và mức phạt nộp trễ thuế môn bài trong từng trường hợp là khác nhau.

phạt nộp trễ thuế môn bài
phạt nộp trễ thuế môn bài

Thuế môn bài là gì?

Lệ phí môn bài hay còn là thuế môn bài là một sắc thuế trực thu mà tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về hàng hóa, dịch vụ và hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ phải nộp định kỳ hàng năm. Đối với tổ chức thì dựa trên vốn điều lệ hay còn là vốn đầu tư hoặc đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì dựa doanh thu theo năm. Tóm lại là, đây là mức thuế doanh nghiệp mà phải nộp hàng năm cho cơ quan mà quản lý thuế trực tiếp.

Quy định về thời hạn kê khai và nộp Lệ phí môn bài

Thời hạn kê khai thuế

 • Kê khai thuế môn bài một lần khi thành lập tổ chức mới và hoạt động kinh doanh, ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ là ngày chậm nhất để kê khai thuế
 • Trong trường hợp đối tượng nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai thuế môn bài trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày mà doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuế hoặc ngày mà công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày mà được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thời hạn nộp thuế môn bài

 • Thời hạn muộn nhất là vào ngày 30 tháng 1 hàng năm để nộp lệ phí môn bài.
 • Nếu tổ chức mới bắt đầu hoạt động sản xuất và kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở để sản xuất kinh doanh, thì ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế sẽ là thòi gian muộn nhất để nộp thuế môn bài.
 • Trong trường hợp đối tượng nộp thuế là cá nhân, nhóm người, hộ gia đình mới sản xuất và kinh doanh mà nộp thuế theo phương pháp khoán thì ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ phải khai thuế sẽ là thời hạn chậm nhất để nộp lệ phí.

Đối với những hộ gia đình, nhóm người, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hay các dịch vụ thì sẽ được áp dụng thời hạn như dưới đây:

 • Cá nhân, nhóm người, hộ gia đình mà kinh doanh nộp thuế dựa vào phương pháp khoán thi không cần kê khai thuế môn bài. Cơ quan quản lý thuế sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của mỗi cá nhân nhóm người và hộ gia đình để xác định mức thu thuế cho từng địa điểm sản xuất kinh doanh.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình mà có cho thuê bất động sản thì phải kê khai thuế môn bài một lần theo mỗi hợp đồng cho thuê bất động sản.
 • Đối với hợp đồng cho thuê bất động sản được kéo dài rất lâu tầm khoảng nhiều năm thì khi nộp thuế môn bài sẽ nộp theo mỗi năm tương ứng với số năm mà các đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
 • Trong tình huống mà cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong vài năm thì nộp thuế môn bài của một năm.
 • Đối với tình huống cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà có tổ chức nào khác khai và nộp thuế thay cho thì tổ chức nộp thuế thay đó có trách nhiệm nộp thay thuế môn bài của những cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh khi họ chưa nộp thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai Lệ phí môn bài

phạt nộp trễ thuế môn bài
phạt nộp trễ thuế môn bài

Tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về mức phạt nộp trễ thuế môn bài, cụ thể hơn được viết dưới đây:

Mức phạt nộp trễ thuế môn bài đầu tiên là phạt cảnh cáo: Nếu mà nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ thì sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.

Phạt tiền 700.000 đồng: Nếu người phải nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời gian quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này) thì mức phạt nộp trễ thuế môn bài là 700.000 đồng.

 • Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài ít nhất không thấp hơn 400.000 đồng
 • Trong các trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài tối đa sẽ không quá 1.000.000 đồng.

Mức phạt nộp trễ thuế môn bài là 1.400.000 đồng: Nếu hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời gian quy định là từ trên 10 đến 20 ngày.

 • Trong các tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài ít nhất không dưới 800.000 đồng
 • Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài tối đa sẽ không hề quá 2.000.000 đồng.

Phạt tiền 2.100.000 đồng: Với việc nộp hồ sơ khai thuế mà nộp quá thời gian quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày thì mức phạt nộp trễ thuế môn bài là 2.100.000 đồng.

 • Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài tối thiểu không dưới 1.200.000 đồng
 • Trong các tình huống có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài tối đa không vượt quá 3.000.000 đồng.

Phạt 2.800.000 đồng: Nếu nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế vượt quá thời gian quy định là từ trên 30 ngày đến 40 ngày thì mức phạt nộp trễ thuế môn bài là 2.800.000 đồng.

 • Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài ít nhất không dưới 1.600.000 đồng
 • Trong các tình huống có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không nhiều hơn 4.000.000 đồng.

Mức phạt nộp trễ thuế môn bài là 3.500.000 đồng:

 • Nộp hồ sơ kê khai thuế bị vượt qua thời gian quy định từ hơn 40 ngày cho đến 90 ngày
 • Nộp hồ sơ kê khai thuế bị vượt quá thời gian quy định hơn 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
 • Sau 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế mới nộp hồ sơ khai thuế, nhưng có tự giác nộp vào ngân sách nhà nước đầy đủ số tiền thuế phải nộp ngay trước khi cơ quan thuế có phát hiện hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đó
 • Không nộp hồ sơ kê khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hay có thể hiểu là không phải trả thuế (trừ khi luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài ít nhất không dưới 2.000.000 đồng
 • Trong trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt nộp trễ thuế môn bài tối đa không nhiều hơn 5.000.000 đồng

Lưu ý:

 • Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài đã gồm có cả thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế do cơ quan có thẩm quyền quy định .​
 • Sẽ không có hình thức xử phạt nào áp dụng đối với các trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn.
 • Sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt theo quy định đối với người nộp tờ khai chậm.

Có thể bạn sẽ hứng thú với bài viết phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu

Mức phạt chậm nộp tiền Lệ phí môn bài

Mức phạt nộp trễ thuế môn bài sẽ được tính cụ thể như sau:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x số ngày chậm nộp

Lưu ý: Số ngày chậm nộp thuế, kể cả những ngày lễ và đêm giao thừa/Tết dựa trên quy định của luật pháp. Số ngày này được tính từ ngày liền ngay sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.

Có thể bạn sẽ muốn biết thêm về vấn đề phạt thuế hộ kinh doanh

Nếu bạn đang có sự quan tâm đến chủ đề mức phạt nộp trễ thuế môn bài hay bất kể vấn đề pháp lý nào khác nữa thì bạn có thể đọc thêm các bài viết trên trang luật hành chính.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây