Quy định về điều kiện nâng lương trước thời hạn mới nhất

0
517

Hiện nay, các vấn đề xoay quanh quy định về việc nâng lương được rất nhiều người quan tâm và đề cập tới trong quá trình làm việc và công tác. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm bắt được tất cả các quy định về vấn đề này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính xác nhất quy định của pháp luật về điều kiện và cách tính nâng lương trước thời hạn. 

Khởi kiện tranh chấp
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Vậy để đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định về nâng lương trước thời hạn ta phải lưu ý tới các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí thứ nhất: Đối tượng thuộc diện nâng lương trước thời hạn

Các đối tượng được áp dụng điều kiện nâng lương thường là cán bộ, công chức, viên chức làm, việc trong khối cơ quan Nhà nước và mức lương làm việc được xếp lương theo bảng lương Nhà nước theo quy định của pháp luật được quy định cụ thể tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013.

Các đối tượng tiếp theo là những người làm việc theo quy chế tham gia kí kết hp đồng lao động và làm việc được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong khối cơ quan nhà nước hay các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó các đối tượng là cán bộ tuy thuộc vào diện được xếp lương theo bảng lương chức vụ của quy định Nhà nước nhưng cách tính lương lại được xếp lương theo nhiệm kỳ thì không thuộc đối tượng nâng lương trước thời hạn.

Trường hợp công chức làm việc tại cấp xã nhưng chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đang làm theo quy định pháp luật và trường hợp cán bộ làm việc hưởng lương theo bảng lương Nhà nước quy định ở cấp xã là người đang trong diện hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định của pháp luật thì cũng không được xét vào diện đối tượng được nâng lương.

Tiêu chí thứ hai: Tiêu chuẩn để được nâng bậc lương thường xuyên

Trong tiêu chí này ta chia các đối tượng thuộc diện được nâng bậc lương làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cán bộ, công chức. Nhóm thứ hai là viên chức và người lao động.

Đối với nhóm thứ nhất là cán bộ, công chức phải đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn để được nâng bậc lương thường xuyên như sau:

(i) Được đơn vị đang công tác, làm việc có thẩm quyền đánh giá nhiệm vụ được giao phó, công việc đang làm ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trường hợp còn hạn chế về năng lực cũng phả được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ thì mới được công nhận.

(ii) Cán bộ, công chức không bị vi phạm hoặc xử lý vi phạm, xử lý kỉ luật một trong trong ba hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Đối với nhóm thứ hai bao gồm hai đối tượng là viên chức và người lao động phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nâng bậc lương như sau:

(i) Được đơn vị đang công tác, làm việc có thẩm quyền đánh giá nhiệm vụ được giao phó, công việc đang làm ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

(ii) Viên chức, người lao động không bị vi phạm hoặc xử lý vi phạm, xử lý kỉ luật một trong trong ba hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Tiêu chí thứ ba: Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn

Tỉ lệ ở đây được hiểu là số người được nâng bậc lương trước thời hạn trên tổng số người có tên trong danh sách trả lương của đơn vị, cơ quan làm việc nhờ có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, làm việc tại đơn vị, cơ quan.

Danh sách trả lương cho các đối tượng cán bộ, công chức viên chức và người làm việc của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền được tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Cơ quan có thẩm quyền ở đây là cơ quan giao biên chế đối với đối tượng là cán bộ, công chức. Đối với viên chức và người làm việc thì cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này là cơ quan phê duyệt số lượng người làm việc cho cơn quan, đơn vị.

Hiện nay tỉ lệ số người được nâng lương trước thời hạn được quy định tại Điều 2 của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 là 01/10 người. Nghĩa là cứ 10 người có tên trong danh sách trả lương của đơn vị, cơ quan làm việc thì sẽ có 01 người được nâng bậc lương trước thời hạn nhờ vào quá trình làm việc, công tác đã có thành tích xuất sắc.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm tại mỗi đơn vị cơ quan làm việc không được phép quá 10% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tên trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. 

Một lưu ý nhỏ ở tiêu chí này đó là xác định số lần được phép nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị làm việc đó là không được áp dụng chế độ nâng lương trước thời hạn hai lần liên tục tuy rằng đã lập thành tích xuất sắc được cơ quan, đơn vị làm việc công nhận trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh khi làm việc công tác tại cơ quan, đơn vị.

Tiêu chí thứ tư: Việc xác định thành tích đ xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Trong tiêu chí này ta phải chú ý tới sự phân loại về các ngạch và trình độ đào tạo. Việc phân loại và thời hạn để xét lập thành tích xuất sắc được tính như sau:

(i) Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên thì thời hạn để công nhận việc cán bộ, công chức, người làm việc lập thành tích xuất sắc được tính trong khoảng thời gian là 06 năm gần nhất kể từ thời điểm có quyết định công nhận thành tích được ghi nhận.

(ii) Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn là  04 năm gần nhất.

Việc căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để quyết định việc nâng lương trước thời hạn có một lưu ý như sau: Nếu thành tích cao nhất của công chức, viên chức, cán bộ và người làm việc có mức độ bằng nhau thì cơ quan, đơn vị sẽ xem xét đến các thành tích khác mà cán bộ, công chức, viên chức người làm việc đạt được. Trong trường hợp có nhiều cán bộ, công chức, viên chức người làm việc có thành tích là như nhau thì việc thực hiện ưu tiên sẽ được tiến hành theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại cơ quan, đơn vị.

Khi cán bộ công chức, viên chức và người làm việc đã đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn và được nâng lương trước thời hạn theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 thì sau đó các thành tích được cơ quan, đơn vị xét là thành tích suất xắc trong khoảng thời gian o6 năm và 04 năm này sẽ không được áp dụng làm điều kiện để nâng lương trước thời hạn cho những lần tính xét nâng bậc lương tiếp theo nữa.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây