Quy định về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn trường tiểu học

0
308

Việc bổ nhiệm chức danh tổ trưởng tổ chuyên môn trong trường tiểu học phải là những cá nhân, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về chuyên môn, đảm bảo về phẩm chất, đạo đức; có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý phối hợp triển khai công việc; có khả năng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ… Người đứng đầu nhà trường là hiệu trưởng sẽ ra quyết định thành lập các tổ chuyên môn và ban hành quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ của đơn vị trong năm học.

Vi phạm hành chính
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hiện nay, Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 ban hành Điều lệ Trường tiểu học đã có những hướng dẫn cụ thể về tổ chuyên môn cũng như tổ trưởng tổ chuyên môn. Bài viết sau đây sẽ phân tích các quy định về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn trường tiểu học.

Tổ chuyên môn trường tiểu học

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT quy định về điều lệ Trường tiểu học thì tổ chuyên môn được quy định như sau:

“Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục”.

Số lượng tổ chuyên môn gồm ít nhất 03 (ba) người. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 07 (bảy) thành viên trở lên thì có một tổ phó

Nhiệm vụ của tổ chuyên môn Trường tiểu học:

(i) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

(ii) Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

(iii) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

Việc sinh hoạt của tổ chuyên môn được thực hiện 2 tuần một lần và  các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

Vai trò của tổ chuyên môn trong trường học:

Tổ chuyên môn trường học nói chung là một bộ phận cấu thành hệ thống tổ chức của Nhà trường. Các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ của tổ và các nhiệm vụ khác của chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt được các mục tiêu đề ra. Là nơi trực tiếp triển khai mặt hoạt động của nhà trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học cho học sinh.

Ngoài việc phục vụ cho quá trình giảng dạy tại Nhà trường, mà đặc biệt, tổ chuyên môn còn là nơi tập hợp, đoàn kết, tìm hiểu nắm vững tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong đời sống của các giáo viên trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ giáo viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong trường tiêu học.

Quy định về việc bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học

Xuất phát từ vai trò của tổ chuyên môn, ta có thể thấy hoạt động của tổ chuyên môn trong trường Tiểu học chiếm vj trí đặc biệt quan trong trong hoạt độngc của Nhà trường. Do đó , vai trò của tổ trưởng tổ chuyên môn đặc biệt quan trọng là người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động của giáo viên và cả khối lớp, là người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh trong tổ của mình. Vì vậy để bầu ra người có đủ điều kiện để đảm nhận vị trí này là hết sức quan trọng.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật không có văn bản nào quy định chung về tiêu chuẩn và quá trình thực hiện việc bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học, việc thực hiện bổ nhiệm vị trí này căn cứ vào quy định của từng Sở giáo dục của từng tỉnh. Nhưng nhìn chung, một giáo viên để muốn được bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Nguyên tắc bổ nhiệm

Là người có chuyên môn khá giỏi, có tinh thần đoàn kết, có uy tín với giáo viên và nhân viên trong tổ;

Việc thực hiện việc bổ nhiệm  phải được xem xét, quyết định, đảm bảo tính dân chủ, phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, nhất là của người đứng đầu đơn vị;

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị và góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ của đơn vị, ngành;

Giáo viên được bổ nhiệm phải là người có  trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên  của cấp học và vị trí việc làm; đủ năng lực sức khỏe để đảm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn cụ thể

Yêu cầu về văn hóa, trình độ

Đạt trình độ cuẩn trở lên tương ứng với từng cấp học; có chuyên môn khá, giỏi. Ưu  tiên giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh, giáo viên cốt cán có kĩ năng ứng ụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy;

Hiểu biết về nội dung chuyên môn và phương pháp tác nghiệp có liên quan, có khả năng hướng dẫn và kiểm tra người khác thực hiện;

Có năng lực quản lý và quan hệ con người có khả năng định hướng dẫn dắt người khác thông qua giao tiếp, ứng xử, thiết lập và phát triển các mối quan hệ người- người, giải quyết xung đột, động viên, khích lệ, tạo động lực…

Sống có đạo đức, văn hóa, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội;

Là người tận tâm với nghề nghiệp và công việc được giao;

Có bản lĩnh, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Yêu cầu về hiểu biết

Nắm vững chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; hiểu biết về tình hình đặc điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị công tác;

Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc; có khả năng xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ; khả năng tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu về độ tuổi và quá trình công tác

Người được bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam;

Để đáp ứng được yêu cầu, thường người được bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn phải là người đã có thực tế giảng dạy và có ít nhất 03 năm công tác đối với tổ trường hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm học trở lên  tại đơn vị tính đến thời điểm bổ nhiệm;

Quy trình bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn

Bước một: Các tổ chuyên môn tiến hành họp tổ, đại diện ban giám hiệu nhà trường tham dự và chủ trì cuộc họp và người chủ trì họp và tiến hành:

(i) Lấy ý kiến thành viên trong tổ giới thiệu viên chức để bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng

(ii) Cá nhân người được giới thiệu thông qua bản tự nhân xét đánh giá việc thực hiện nhiệm cụ được giao trong thời gian công tác

(iii) Các thành viên trong tổ góp ý cho người được giói thiệu  bổ nhiệm

(iv) Bầu tổ kiểm phiếu để phát phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu, báo cáo kết quả (có biên bản kiểm phiếu)

Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm tổ trưởng:

(i) Danh sách trích ngang người được bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn

(ii) Biên bản họp

(iii) Phiếu tín nhiệm và văn bản kiểm phiếu

(iv) Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao  trong thời gian công tác

Bước hai: Hiệu trưởng tổ chức họp tập thể lãnh đạo nhà trường, thống nhất ý kiến ban hành quyết định bổ nhiệm tổ  trưởng tổ chuyên môn

Thời hạn bổ nhiệm: Thường không quá 12 tháng, tháng 8 hàng năm Hiệu trưởng sẽ tiến hành bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại vị trí tổ trưởng tổ chuyên môn.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây