Trang chủ Từ khóa Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Từ khóa: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực tiễn quy định của pháp luật về việc lấy ý...

Một văn bản pháp luật được ban hành bao giờ cũng tác động lên một hoặc một số đối tượng đến quyền và lợi...

Ai được quyền tham gia góp ý xây dựng văn bản...

Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước cần phải lấy ý kiến, lắng...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ