Trang chủ Từ khóa Biên bản vi phạm hành chính

Từ khóa: biên bản vi phạm hành chính

Nhà ở xây dựng không phép có thể không bị phá...

Xây dựng nhà ở tại đô thị và trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa tại nông thôn phải...

Mất biên bản vi phạm giao thông, nộp phạt thế nào?

Trường hợp người tham gia giao thông bị xử phạt vi phạm hành chính làm mất biên bản vi phạm giao thông nộp phạt...

Biên bản vi phạm giao thông có cần đóng dấu không?

Ngoài các lỗi được xử phạt trực tiếp, không lập biên bản thì cảnh sát giao thông phải lập biên bản vi phạm giao...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ