Trang chủ Từ khóa Biên bản xử phạt hành chính

Từ khóa: biên bản xử phạt hành chính

Quy định pháp luật về xử phạt hành chính người dưới...

Người dưới 18 tuổi hay người chưa thành niên là những người chưa có đầy đủ quyền và nghĩa vụ để tham gia và...

Tổng hợp 16 lỗi bị phạt tại chỗ, không phải lập...

Khi vi phạm giao thông thì người xử phạt sẽ lập biên bản hoặc xử phạt tại chỗ. Vậy, theo Nghị định 100/2019 thì...

Quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân...

Công an nhân dân là một trong những chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Quyền xử phạt vi phạm...

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản trong...

Trong một số trường hợp, khi xử phạt đối với người có hành vi vi phạm hành chính, chủ thể có thẩm quyền được...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ