Trang chủ Từ khóa Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13

Từ khóa: Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13

Trốn khám sức khỏe cho người lao động, doanh nghiệp bị...

Theo pháp luật hiện hành, tổ chức khám sức khỏe cho người lao động là một trong những nghĩa vụ của người sử dụng...

Công chức đang nuôi con nhỏ có bị tinh giản biên...

Hoạt động tinh giản biên chế đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở tất cả các bộ, ngành và địa phương....

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ