Trang chủ Từ khóa Chứng thực bản sao từ bản chính

Từ khóa: chứng thực bản sao từ bản chính

Thẩm quyền chứng thực theo quy định hiện hành

Việc xác định thẩm quyền chứng thực thuộc UBND cấp xã, Phòng Tư pháp hay các cơ quan khác sẽ giúp tạo điều kiện...

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính được quy...

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Bước 1: Xuất trình bản...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG