Trang chủ Từ khóa Cơ quan hành chính

Từ khóa: cơ quan hành chính

Cơ quan hành chính nhà nước là gì?

Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan quản lý chung hay từng lĩnh vực công tác. Nó có nhiệm vụ thực thi...

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước với nội dung chính là chấp...

Quản lý nhà nước, một số điểm quan trọng

Quản lý nhà nước là gì? Khái niệm quản lý nhà nước theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp? Điều kiện để quản lý nhà...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ