Trang chủ Từ khóa Cơ sở pháp lý

Từ khóa: cơ sở pháp lý

Thủ tục giải quyết chế độ đau ốm của người lao...

Khi người lao động làm việc gặp vấn đề về sức khỏe. Vậy pháp luật quy định như nào về thủ tục giải quyết...

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài...

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài được thực hiện như thế nào? Trình tự, thủ tục chấm dứt theo...

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy...

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài được thực hiện như thế nào? Trình tự, thủ tục đăng ký giám hộ có...

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm

Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm phải đáp ứng những điều kiện gì? Trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách...

Thủ tục giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm xã hội...

Theo quy định của pháp luật, trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động được hưởng chế độ hưởng bảo hiểm xã...

Thủ tục trình báo mất hộ chiếu theo quy định pháp...

Khi mất hộ chiếu phổ thông thì thông báo với cơ quan nào? Trình tự, thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ