Trang chủ Từ khóa Con chưa thành niên

Từ khóa: con chưa thành niên

Cha mẹ có phải là người giám hộ đương nhiên của...

Cha, mẹ là những người nuôi dưỡng và nhiều trường hợp phải có trách nhiệm đối với những giao dịch do con chưa thành...

Người mất năng lực hành vi dân sự có được giám...

Trong những trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì pháp luật có những quy định có tính hỗ trợ, giúp...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ