Trang chủ Từ khóa Công chứng viên

Từ khóa: công chứng viên

Hợp đồng công chứng chỉ điểm chỉ có hiệu lực không?

Hiện nay, nhiều giao dịch được người dân lựa chọn thực hiện công chứng thay cho chỉ giao kết giữa hai bên như trước...

Những loại giấy tờ không được chứng thực bản sao từ...

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản của bản sao là đúng với...

Công chứng viên và tiêu chuẩn công chứng viên theo quy...

Công chứng viên là chủ thể hành nghề công chứng và trực tiếp thực hiện việc công chứng. Vậy theo quy định của pháp...

Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên theo quy định...

Công chứng viên là chủ thể cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG