Trang chủ Từ khóa đại biểu quốc hội

Từ khóa: đại biểu quốc hội

Điều kiện ứng cử đại biểu quốc hội

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là hai quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ