Trang chủ Từ khóa Di sản thừa kế

Từ khóa: di sản thừa kế

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế...

Hiện nay, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. Song việc chứng thực văn...

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc...

Người lập di chúc có quyền chỉ định những người được hưởng di sản thừa kế theo bản di chúc được thành lập dựa...

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa...

Hoạt động công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được quy định khác nhau đối với từng loại tài...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG