Trang chủ Từ khóa Điều 14 Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Từ khóa: Điều 14 Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế, BHXH?

Trên thực tế, trong nhiều giai đoạn khó khăn, làm ăn thua lỗ, không đủ chi phí trang trải để hoạt động nên buộc...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ