Trang chủ Từ khóa Hệ số phụ cấp

Từ khóa: Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp cấp bậc hàm đối với công an nghĩa...

Bộ Công an vừa có dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 70/2019/NĐ-CP về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an...

Phụ cấp ưu đãi nghề và mức hưởng phụ cấp

Hiện nay, ngoài lương, công chức, viên chức còn được hưởng nhiều khoản phụ cấp, trong đó có phụ cấp ưu đãi nghề. Vậy...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ