Trang chủ Từ khóa Luật Doanh nghiệp năm 2020

Từ khóa: Luật Doanh nghiệp năm 2020

Phân biệt trụ sở chính và địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp có thể mở thêm các địa điểm kinh doanh tại các địa chỉ khác. Theo đó, trụ sở chính và địa điểm...

Thủ tục góp vốn vào công ty được thực hiện như...

Khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới, công ty phải khai báo số vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc góp vốn...

Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân khác nhau...

Ở Việt Nam đang tồn tại hai hình thức là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi hình thức doanh nghiệp...

Người đại diện theo pháp luật là ai trong các loại...

Trong cơ cấu tổ chức của mỗi loại hình doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật sẽ kiêm các chức danh lãnh đạo...

Sổ đăng ký cổ đông quan trọng thế nào với công...

Sổ đăng ký cổ đông có vai trò ghi chép những thông tin về cổ đông và cổ phần nhằm kiểm soát và quản...

Những đặc điểm ít người biết về doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội có vai trò và cơ chế hoạt động đặc thù, khác với các doanh nghiệp thông thường. Đây là loại...

Doanh nghiệp và công ty: Cách hiểu đúng để không bị...

Rất nhiều người lầm tưởng công ty và doanh nghiệp là như nhau. Để không bị nhầm và sử dụng đúng hai khai niệm...

Mối quan hệ gia đình trong công ty và các trường...

Một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 là quy định rõ về mối quan hệ gia đình trong công ty. Với...

Công chức có được làm giám đốc công ty, tham gia...

Bên cạnh những lao động khác thì công chức là bộ phận đặc thù được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, trong biên chế...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ