Trang chủ Từ khóa Luật hành chính

Từ khóa: luật hành chính

Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh được hình thành từ...

Cử tri là gì? Những vấn đề cần lưu ý về...

Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (Quốc hội và...

Phân tích phương pháp quản lý hành chính nhà nước

Những chức năng khác nhau của quản lý hành chính nhà nước được thực hiện thông qua những phương pháp cụ thể. Vậy các...

Quyền yêu cầu quốc gia sai phạm phải chịu trách nhiệm...

Quyền yêu cầu quốc gia sai phạm phải chịu trách nhiệm quốc tế Quyền yêu cầu quốc gia sai phạm phải chịu trách nhiệm quốc...

Các hoàn cảnh loại trừ tính chất sai phạm quốc tế

Về nguyên tắc mọi vi phạm nghĩa vụ pháp lý được quy cho quốc gia đều cấu thành hành vi sai phạm quốc tế...

Những yếu tố cấu thành trách nhiệm pháp lý quốc tế

Trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia là hệ quả pháp lý phát sinh khi quốc gia có hành vi sai phạm...

Quy định pháp luật về vùng sâu vùng xa

Vùng sâu, vùng xa” là vùng dân cư thưa thớt, nằm sâu trong rừng núi hoặc vùng ngập nước, ở xa các trung tâm...

Tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc...

Tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc trung du miền núi phía bắc Tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại...

Nội dung của quy phạm pháp luật hành chính

Nội dung cơ bản của quy phạm pháp luật hành chính là thẩm quyền của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước,...

Phân biệt chấp hành pháp luật hành chính và áp dụng...

Có thể phân biệt chấp hành quy phạm pháp luật hành chính và thi hành quy phạm pháp luật hành chính dựa vào một...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ