Trang chủ Từ khóa Luật Tiếp công dân  năm 2013

Từ khóa: Luật Tiếp công dân  năm 2013

Các trường hợp có quyền từ chối tiếp công dân

Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại các trụ sở tiếp công dân là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước,...

Trách nhiệm tiếp công dân thuộc về ai?

Bài viết sau sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân...

Nguyên tắc tiếp công dân và khi nào được từ chối...

Tiếp công dân là một trong những hoạt động quan trọng được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và chú trọng thực...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ