Trang chủ Từ khóa Luật xử lý vi phạm hành chính

Từ khóa: Luật xử lý vi phạm hành chính

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn về việc Tạm giữ người theo thủ tục hành chính, một trong các biện...

Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn về Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, một trong các...

Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn về Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, một trong các...

Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn về Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, một trong các biện pháp xử...

Quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục...

Việc quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất cần đặc biệt chú ý và phải tuân theo quy...

Biện pháp xử lý hành chính, một số vấn đề cần...

Biện pháp xử lý hành chính được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm...

Hình thức xử phạt trục xuất trong vi phạm hành chính

Hình thức xử phạt trục xuất là một trong những biện pháp xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với hành...

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc nào? Ai là người có thẩm quyển xử phạt vi...

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính là một trong những hình thức...

Đình chỉ hoạt động có thời hạn trong xử phạt hành...

Đình chỉ hoạt động có thời hạn trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 21, Điều 25 của...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ