Trang chủ Từ khóa Lý lịch tư pháp

Từ khóa: lý lịch tư pháp

Cấp lý lịch tư pháp – những vấn đề cần lưu...

Hiện nay, có nhiều cơ quan và đơn vị tuyển dụng đã yêu cầu người lao động cần phải cung cấp lý lịch tư...

Các thông tin quan trọng về phiếu lý lịch tư pháp...

Điều 42 – Luật lý lịch tư pháp năm 2009 đã quy định như thế nào về phiếu lý lịch tư pháp số 1?...

Các thông tin quan trọng về phiếu lý lịch tư pháp...

Điều 43 – Luật lý lịch tư pháp năm 2009 đã quy định như thế nào về phiếu lý lịch tư pháp số 2?...

Phân biệt ân xá, đại xá và đặc xá

Đại xá, đặc xá là những chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với phạm nhân đang chấp...

Cơ quan nào có nhiệm vụ trong việc quản lý nhà...

Luật lý lịch tư pháp 2009 đã đặt ra những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của từng cơ quan trong việc quản lý...

Lý lịch tư pháp, nhờ người thân làm bằng cách nào?

Trong nhiều trường hợp, người có nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thể tự mình thực hiện thủ tục này....

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ