Trang chủ Từ khóa Mức hưởng chế độ ốm đau

Từ khóa: mức hưởng chế độ ốm đau

Trợ cấp ốm đau là khoản thay thế tiền lương của người lao động bị mất trong thời gian nghỉ việc điều trị. Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức hưởng bảo hiểm của người lao động là thời gian tham gia bảo hiểm và mức tiền lương làm căn cứ đóng tiền lương của họ.
 
 
 
 

Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định mới nhất

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quan tâm đến quyền lợi họ được hưởng khi không may bị ốm...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ