Trang chủ Từ khóa Năng lực hành vi

Từ khóa: năng lực hành vi

Năng lực chủ thể của tổ chức trong quan hệ pháp...

Năng lực chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính là khả năng chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ