Trang chủ Từ khóa Nghị định 24/2010/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định 24/2010/NĐ-CP

Chỉ luân chuyển công tác công chức là quản lý, lãnh...

Nhiều người vẫn nghĩ, luân chuyển dành cho mọi đối tượng công chức khi xảy ra sai phạm trong khi công tác. Tuy nhiên,...

Các trường hợp được ưu tiên tuyển dụng công chức

Việc tuyển dụng công chức phải thực hiện đảm bảo tính khách quan, công khai và cạnh tranh. Tuy vậy, liệu theo quy định...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ