Trang chủ Từ khóa Nghị định 79/2019/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định 79/2019/NĐ-CP

Giảm cơ hội được cấp Sổ đỏ vì quy định ghi...

Trước đây rất nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ, nhưng quy...

Làm Sổ đỏ mà không nộp tiền sử dụng đất sẽ...

Hộ gia đình, cá nhân khi làm Sổ đỏ có thể phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế....

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ