Trang chủ Từ khóa Nghị định số 56/2011/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP

Phụ cấp ưu đãi nghề và mức hưởng phụ cấp

Hiện nay, ngoài lương, công chức, viên chức còn được hưởng nhiều khoản phụ cấp, trong đó có phụ cấp ưu đãi nghề. Vậy...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ