Trang chủ Từ khóa Người tố cáo

Từ khóa: Người tố cáo

Người tố cáo và người bị tố cáo

Các vấn đề xoay quanh người tố cáo, người bị tố cáo được quy định chi tiết trong Luật Tố cáo năm 2018 (có...

Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là...

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03 năm 2020 quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ