Trang chủ Từ khóa Nội dung thẩm tra

Từ khóa: nội dung thẩm tra

Những nội dung chính của hoạt động thẩm tra

Thẩm tra được hiểu là xem xét, đánh giá nội dung, chính sách pháp luật, hình thức của dự án, dự thảo văn bản quy...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ