Trang chủ Từ khóa Phòng Tài nguyên và Môi trường

Từ khóa: Phòng Tài nguyên và Môi trường

Khi nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là chuyển sang đất ở là mong muốn của nhiều người dân nhưng không phải khi nào...

Thủ tục chuyển đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp; khi chuyển đất sản xuất, kinh doanh...

Đối tượng và thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Sổ đỏ mà có khó khăn về tài chính thì hộ gia đình, cá nhân có...

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thành tài sản chung

Đất là tài sản riêng của vợ hoặc chồng nếu muốn chuyển thành tài sản chung thì phải thực hiện theo thủ tục đăng...

Thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây...

Chuyển từ đất ao sang đất ở, những thủ tục cần...

Khi chuyển mục đích sử dụng đất người dân thường gặp khó khăn như khi nào được chuyển, hồ sơ, thủ tục chuyển... Sau...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ